مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب سم شناسی تغذیه

بازدید 478
  • عنوان کتاب: Nutritional Toxicology
  • نویسنده: Lishi Zhang
  • حوزه: مهندسی تغذیه, سم شناسی
  • سال انتشار: 2022
  • تعداد صفحه: 390
  • زبان اصلی: انگلیسی
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل: 5.02 مگابایت

سم شناسی تغذیه یک ادغام بین رشته ای در حال توسعه از علم تغذیه و سم شناسی است. این رشته ای است برای بررسی تأثیر مواد مغذی/تغذیه بر فرآیندهای متابولیک و اثرات سمی سموم، تأثیرات مواد سمی/مضر مواد غذایی بر روی ADME (جذب، توزیع، متابولیسم، دفع) مواد مغذی و فرآیندهای تغذیه، و همچنین پیامدهای نامطلوب سلامتی ناشی از دریافت بیش از حد مواد مغذی بر بدن انسان (و سایر ارگانیسم ها) و همچنین مکانیسم های عمل آن و سپس ارائه اقدامات پیشگیری و کنترل مربوطه. در سال 1982، کتاب سم شناسی تغذیه ای توسط جان هاتکاک منتشر شد که برای اولین بار مفهوم “سم شناسی تغذیه” را مطرح کرد [1]. مفهوم، رویکردهای تحقیقاتی و دامنه سم شناسی تغذیه در ویرایش دوم سم شناسی تغذیه منتشر شده در سال 2002 و مواد غذایی و سم شناسی تغذیه ای منتشر شده در سال 2004 بیشتر توضیح داده شد و به تدریج چارچوب رشته سم شناسی تغذیه شکل گرفت [2، 3]. . دامنه تحقیق “سم شناسی تغذیه” به طور قابل توجهی با رشته “سم شناسی مواد غذایی” همپوشانی داشته است، اما هر کدام تاکید خاص خود را دارند. اهداف “سم شناسی مواد غذایی” عمدتاً بر پیامدهای زیانبار مواد سمی / مضر شناسایی شده در غذا (شامل آلاینده های محیطی، سموم طبیعی و سموم ناشی از فرآوری و غیره) بر سلامت انسان و نحوه عملکرد آنها متمرکز است، در حالی که سم شناسی تغذیه عمدتاً بررسی تعامل بین تغذیه/مواد مغذی و سموم و اثرات نامطلوب بیولوژیکی و ارزیابی آن از دریافت بیش از حد مواد مغذی.

Nutritional toxicology is a developing interdisciplinary integration of science of nutrition and toxicology. It is a discipline to investigate the influence of nutrients/ nutrition on the metabolic processes and toxic effects of toxicants, the impacts of food-borne toxic/harmful substances on the ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion) of nutrients and nutritional processes, as well as the adverse health outcomes of excessive nutrients intake on the human body (and other organisms) as well as its mechanisms of action, and then to provide the corresponding prevention and control measures. In 1982, the book of Nutritional Toxicology by John Hathcock was published, which proposed the concept of “nutritional toxicology” for the first time [1]. The conception, research approaches, and scope of nutritional toxicology were further elaborated in the second edition of Nutritional Toxicology published in 2002 and the Food and Nutritional Toxicology published in 2004, and gradually, the discipline framework of nutritional toxicology is formed [2, 3]. The research scope of “nutritional toxicology” has substantially overlapped with the discipline of “food toxicology,” but they each have their own emphasis. The objects of “food toxicology” are mainly focused on the detrimental outcomes of toxic/harmful substances detected in food (including environmental contaminants, natural toxicants and processing induced toxicants, etc.) on human health and their mode of action, while nutritional toxicology mainly studies the interaction between nutrition/nutrients and toxicants and the adverse biological effects and its assessment of nutrients excessive intake.

این کتاب را میتوانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید:

Download: Nutritional Toxicology

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید