مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Runaway از Linkin Park با متن و ترجمه

بازدید 302

Graffiti decorations under a sky of dust

تزیینات دیوار نگاره ها زیر آسمونی از خاکستر

A constant wave of tension on top of broken trust

موجی دائمی از تنش بر روی اعتماد از بین رفته

The lessons that you taught me, I learned were never true

فهمیدم که درسهایی که تو بهم دادی هرگز درست نبودن

Now I find myself in question

حالا من خودم رو در تردید پیدا میکنم

Guilty by association

به جرم این که میخواستم همرنگ جماعت باشم

I wanna run away, never say goodbye

میخوام بدون گفتن خداحافظ فرار کنم

I wanna know the truth instead of wondering why

به جای به دنبال دلیل بودن میخوام حقیقت رو بدونم

I wanna know the answers, no more lies

میخوام جواب هام رو بشنوم، دیگه دروغ بسته

I wanna shut the door and open up my mind

میخوام در رو(به روی جامعه)ببندم و ذهنم رو باز کنم

I wanna run away

میخوام فرار کنم

Paper bags and angry voices under a sky of dust

ساک های کاغذی و صداهای عصبی زیر آسمونی از خاکستر

(وقتی کسی عصبی و مضطرب میشه بهش میگن تو سک های کاغذی نفس بکش تا بهتر بشی)

Another wave of tension has more than filled me up

یه موج دیگه از تنش منو به فراتر از حد تحملم میرسونه

All my talk of taking action, (My)these words were never true

تمام حرفایی رو که درباره ی کاری رو با هدف انجام دادن میزدم هیچ وقت حقیقت نداشتن

Now I find myself in question

حالا من خودم رو در تردید پیدا میکنم

Guilty by association

به جرم این که میخواستم همرنگ جماعت باشم

I wanna run away, never say goodbye

میخوام بدون گفتن خداحافظ فرار کنم

I wanna know the truth instead of wondering why

به جای به دنبال دلیل بودن میخوام حقیقت رو بدونم

I wanna know the answers, no more lies

میخوام جواب هام رو بشنوم، دیگه دروغ بسته

I wanna shut the door and open up my mind

میخوام در رو ببندم و ذهنم رو باز کنم

I’m gonna run away and never say goodbye

میخوام بدون گفتن خداحافظ فرار کنم

I’m gonna run away and never wonder why

میخوام فرار کنم و انقدر به دنبال دلیل نباشم

I’m gonna run away and open up my mind

میخوام در رو ببندم و ذهنم رو باز کنم

Mind

ذهنمو

I wanna run away, never say goodbye

میخوام بدون گفتن خداحافظ فرار کنم

I wanna know the truth instead of wondering why

به جای به دنبال دلیل بودن میخوام حقیقت رو بدونم

I wanna know the answers, no more lies

میخوام جواب هام رو بشنوم، دیگه دروغ بسته

I wanna shut the door and open up my mind

میخوام در رو ببندم و ذهنم رو باز کنم

I wanna run away and open up my mind

میخوام فرار کنم و ذهنم رو باز کنم

Im gonna run away and open up my mind

میخوام در رو ببندم و ذهنم رو باز کنم

I’m gonna run away and open up my mind

میخوام در رو ببندم و ذهنم رو باز کنم

I’m gonna run away and open up my mind

میخوام در رو ببندم و ذهنم رو باز کنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید