مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ In the End از Linkin Park با متن و ترجمه

It starts with one

این با یه چیز شروع میشه

One thing I don’t know why

یه چیزی که نمی دونم چرا

It doesn’t even matter how hard you try

حتی اهمیتی نداره که چقدر سخت تلاش کنی

Keep that in mind, I designed this rhyme

یادت باشه که من این قافیه رو ساختم

To explain in due time

تا سر فرصت توضیحش بدم

All I know

تنها چیزی که می‌دونم

Time is a valuable thing

اینه که] وقت چیز با ارزشیه]

Watch it fly by as the pendulum swings

تماشاش می‌کنم که مث آونگ در حال نوسان پرواز می‌کنه

Watch it count down to the end of the day

تماشاش می‌کنم در حالی که تا پایان روز شمارش معکوس می‌کنه

The clock ticks life away

ساعت، زمانو می‌گذرونه

It’s so unreal

خیلی غیرواقعیه

Didn’t look out below

مراقب اون پایین نبودم

Watch the time go right out the window

زمانو تماشا می‌کنم که درست از پنجره بیرون می‌ره

Tryin’ to hold on, did-didn’t even know

سعی می‌کنم ادامه بدم ولی حتی بلد نبودم

I wasted it all just to watch you go

همه‌شو هدر دادم تا رفتن تو رو تماشا کنم

I kept everything inside and even though I tried

همه چیزو توی عمق وجودم نگه داشتم و با اینکه سعی خودمو کردم

It all fell apart

همه‌اش از هم پاشید

What it meant to me will eventually

ارزشی که برام داشت، در نهایت یه خاطره می‌شه از یه زمانی

Be a memory of a time

در نهایت یه خاطره می‌شه از یه زمانی

when I tried so hard

از وقتی که سخت تلاش کردم

I tried so hard and got so far

من سخت تلاش كردم و خيلي پيش رفتم

But in the end it doesn’t even matter

اما در نهایت دیگه حتی اهمیتی نداره

I had to fall to lose it all

من باید سقوط می كردم تا همه‌شو از دست بدم

But in the end it doesn’t even matter

اما در نهایت دیگه اهمیتی نداره

One thing, I don’t know why

با چیز شروع می‌شه، من نمی دونم چرا

It doesn’t even matter how hard you try

حتی اهمیتی نداره که چقدر سخت تلاش کنی

Keep that in mind, I designed this rhyme

یادت باشه که من این قافیه رو ساختم

To remind myself how I tried so hard

تا به یاد خودم بیارم که چطوری انقدر سخت تلاش کردم

In spite of the way you were mockin’ me

علیرغم اینکه منو مسخره می‌کردی

Acting like I was part of your property

طوری رفتار می‌کردی که انگار من بخشی از داراییت بودم

Remembering all the times you fought with me

همه‌ی وقتایی که با من دعوا می‌کردی رو یادمه

Im surprised it got so far

غافلگیر شدم که تا این حد پیش رفت

Things aren’t the way they were before

اوضاع دیگه اونجوری که قبلاً بود نیست

You wouldn’t even recognize me anymore

تو دیگه حتی منو نمی‌شناسی

Not that you knew me back then

حالا نه اینکه اون وقتا خیلی می‌شناختی

But it all comes back to me in the end

به هرحال در پايان همه به من برمیگیردد

You kept everything inside and even though I tried

تو همه چیزو توی عمق وجودت نگه داشتی و با اینکه سعی خودمو کردم

It all fell apart

همش از هم پاشید

What it meant to me will eventually

ارزشی که برام داشت در نهایت

Be a memory of a time when I tried so hard

یه خاطره می‌شه از یه زمانی، وقتی که سخت تلاش کردم

I tried so hard and got so far

من سخت تلاش كردم و خيلي پيش رفتم

But in the end it doesn’t even matter

اما در نهایت دیگه حتی اهمیتی نداره

I had to fall to lose it all

من باید سقوط می كردم تا همه‌شو از دست بدم

But in the end it doesn’t even matter

اما در نهایت دیگه اهمیتی نداره

I’ve put my trust in you

من به تو اعتماد کردم

Pushed as far as I can go

تا جایی که می‌تونستم پیش رفتم

For all this

اما درمورد همه‌ی اینا

Theres only one thing you should know

فقط یه چیزی وجود داره که تو باید بدونی

I’ve put my trust in you

من به تو اعتماد کردم

Pushed as far as I can go

تا جایی که می‌تونستم پیش رفتم

For all this

اما درمورد همه‌ی اینا

Theres only one thing you should know

فقط یه چیزی وجود داره که تو باید بدونی

I tried so hard and got so far

من سخت تلاش كردم و خيلي پيش رفتم

But in the end it doesn’t even matter

اما در نهایت دیگه حتی اهمیتی نداره

I had to fall to lose it all

من باید سقوط می كردم تا همه‌شو از دست بدم

But in the end it doesn’t even matter

اما در نهایت دیگه اهمیتی نداره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید