مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Breaking the Habit از Linkin Park با متن و ترجمه

بازدید 2477

Memories consume

خاطرات از پا درم میارن

Like opening the wound

مثل باز شدن زخمها

I’m picking me apart again

دارم دوباره خودمو تیکه تیکه می‌کنم

You all assume

شما همگی وانمود می‌کنین

I’m safe here in my room

که من اینجا تو اتاقم جام امنه

Unless I try to start again

مگه اینکه بخوام دوباره تلاش کنم

I don’t want to be the one

من نمی‌خوام اونی باشم که

The battles always choose

جنگ و دعوا سراغش میاد

‘Cause inside I realize

چون تو اعماق وجودم می‌دونم

That I’m the one confused

که اونی که [در نهایت] گیج می‌شه منم

I don’t know what’s worth fighting for

من نمی‌دونم چی ارزش جنگیدن داره

Or why I have to scream

یا چرا باید فریاد بکشم

I don’t know why I instigate

نمی دونم چرا تحریک میشم

And say what I don’t mean

و چیزی رو می‌گم که منظورم نیست

I don’t know how I got this way

نمی‌دونم چرا اینجوری شدم

I know it’s not alright

می‌دونم که اینطوری خوب نیست

So, I’m breaking the habit

پس دارم این عادتو می‌ذارم کنار

I’m breaking the habit tonight

دارم همین امشب این عادتو می‌ذارم کنار

Clutching my cure

به راه علاجم (درمانم) می‌چسبم

I tightly lock the door

در رو محكم قفل ميكنم

I try to catch my breath again

سعی میکنم بازم نفسم رو حبس كنم (سعی می‌کنم نفس بگیرم)

I hurt much more Than anytime before

بیشتر از هر موقع دیگه‌ای اذیت می‌شم

I had no options left again

دیگه گزینه‌ای برام نمونده

I don’t want to be the one

من نمی‌خوام اونی باشم که

The battles always choose

جنگ و دعوا به سراغش میاد

‘Cause inside, I realize

چون تو اعماق وجودم می‌دونم

That I’m the one confused

که اونی که [در نهایت] گیج می‌شه منم

I don’t know whats worth fighting for

من نمی‌دونم چی ارزش جنگیدن داره

Or why I have to scream

یا چرا باید فریاد بکشم

I dont know why I instigate

نمی دونم چرا تحریک میشوم

And say what I don’t mean

و چیزی رو می‌گم که منظورم نیست

I don’t know how I got this way

نمی‌دونم چرا اینجوری شدم

I’ll never be alright

می‌دونم که اینطوری خوب نیست

So, I’m breaking the habit

پس دارم این عادتو می‌ذارم کنار

I’m breaking the habit tonight

من همین امشب این عادتو می‌ذارم کنار

I’ll paint it on the walls

اینو روی روی دیوارا می‌کِشمش

‘Cause I’m the one at fault

چون من اونیم که تقصیرکاره

I’ll never fight again

دیگه نمی‌جنگم

And this is how it ends

و اینجوری به پایان می‌رسه

I don’t know whats worth fighting for

من نمی‌دونم چی ارزش جنگیدن داره

Or why I have to scream

و یا چرا باید فریاد بکشم

But now I have some clarity to show you what I mean

اما حالا یه سری شفاف‌سازی دارم که بهت نشون می‌ده منظورم چیه

I don’t know how I got this way, I’ll never be alright

نمی‌دونم چرا اینجوری شدم، دیگه هیچوقت حالم خوب نمی‌شه

So, I’m breaking the habit

پس این عادتو می‌ذارم کنار

I’m breaking the habit

این عادتو می‌ذارم کنار

I’m breaking the habit tonight

همین امشب این عادتو می‌ذارم کنار

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.