مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Remember This از برادران جانس با متن و ترجمه

Used to pray for a moment just like this

قبلنا واسه لحظه ای مثل الان دعا میکردم

There’s a fire in your eyes I can’t resist

در چشم های تو آتشی وجود داره که نمیتونم در برابرش مقاومت کنم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

I can taste the forever on your lips

من میتونم مزه ابدیت رو روی لب های تو بچشم

There’s a lifetime livin’ inside that kiss

در اون بوسه یک عمر زندگی وجود داره

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

We ain’t gettin’ any younger, to be honest, I don’t care

ما قرار نیست جون تر بشیم، صادقانه، مهم نیست

I’m not tryna live forever, I’m just tryna be right here

من قرار نیست تا ابد زندگی کنم، من فقط سعی دارم درست همینجا باشم

This I know, only now it’s all we got

اینو میدونم که این تنها چیزیه که ما داریم

This I know, mmm

اینو میدونم

Just one more dance

فقط یه رقص دیگه

Two more drinks

دوتا شات دیگه

It’ll go by fast

این زود میگذره

So don’t you blink

پس پلک نزن

Used to pray for a moment just like this

قبلنا واسه لحظه ای مثل الان دعا میکردم

There’s a fire in your eyes I can’t resist

در چشم های تو آتشی وجود داره که نمیتونم در برابرش مقاومت کنم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, were gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

I can taste the forever on your lips

من میتونم مزه ابدیت رو روی لب های تو بچشم

There’s a lifetime livin’ inside that kiss

در اون بوسه یک عمر زندگی وجود داره

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Life moves a little faster every second I’m with you

زندگی یکم سریع تر میگذره هر ثانیه که من با توئم

I didn’t know what I was after until I found it all in you

من بعد این همه مدت نمیدونستم چن چندم، تا اینکه من خودمو با تو پیدا کردم

This I know

اینو میدونم

If tonight is all we got, then don’t let go, yeah, yeah

اگه امشب تنها شبیه که ما داریمش پس از دستش نده

Just one more dance

فقط یه رقص دیگه

Two more drinks

دوتا شات دیگه

It’ll go by fast

این زود میگذره

So don’t you blink

پس پلک نزن

Used to pray for a moment just like this

قبلنا واسه لحظه ای مثل الان دعا میکردم

There’s a fire in your eyes I can’t resist

در چشم های تو آتشی وجود داره که نمیتونم در برابرش مقاومت کنم

Baby, were gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

I can taste the forever on your lips

من میتونم مزه ابدیت رو روی لب های تو بچشم

There’s a lifetime livin’ inside that kiss

در اون بوسه یک عمر زندگی وجود داره

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Remember, remember, remember

یادت باشه، یادت باشه، یادت باشه

Wanna remember, remember, remember

می خوام یادت باشه، یادت باشه، یادت باشه

Wanna remember, remember, remember

می خوام یادت باشه، یادت باشه، یادت باشه

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Used to remember pray for a moment just like this

قبلنا واسه لحظه ای مثل الان دعا میکردم

There’s a fire in your eyes I can’t resist

در چشم های تو آتشی وجود داره که نمیتونم در برابرش مقاومت کنم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

You know it’s true

میدونی که این حقیقت داره

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Used to pray for a moment just like this (Yeah, yeah, oh)

من برای لحظه ای مثل الان دعا میکردم

There’s a fire in your eyes I can’t resist

در چشم های تو آتشی وجود داره که نمیتونم در برابرش مقاومت کنم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

I can taste the forever on your lips (On your lips, yeah, yeah)

من میتونم مزه ابدیت رو روی لب های تو بچشم

There’s a lifetime livin’ inside that kiss

در اون بوسه یه عمر زندگی وجود داره

Baby, we’re gonna wanna remember this (Remember this, yeah)

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, were gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Remember, remember, remember

یادت باشه، یادت باشه، یادت باشه

Wanna remember, remember, remember

می خوام یادت باشه، یادت باشه، یادت باشه

Wanna remember, remember, remember

می خوام یادت باشه، یادت باشه، یادت باشه

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

Baby, we’re gonna wanna remember this

عزیزم ما این لحظه رو به خاطر میسپاریم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید