مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ “آهای خبردار” از همایون شجریان با ترجمه انگلیسی

آهای خبردار

Hey, News Bearer.


آهای خبردار

Hey, You who bears news !

مستی یا هشیار؟

Are you sober or drunk?

خوابی یا بیدار؟

Are you awake or asleep?

خوابی یا بیدار؟

Are you awake or asleep?

تو شب سیاه، تو شب تاریک

In the black night, in the dark night,

از چپ و از راست، از دور و نزدیک

from left and from right, from afar, and from near,

یه نفر داره جار می‌زنه، جار

 someone is shouting, shout.

آهای غمی که مثل یه بختک

Hey, You sadness that like a Night hag,

رو سینهٔ من شده ای آوار

Collapsed on my chest,

از گلوی من دستاتو بردار

Take your hands off of my throat,

دستاتو بردار از گلوی من

of my throat, take off your hands.

از گلوی من دستاتو بردار

 Take your hands off of my throat

کوچه‌های شهر پُر ولگرده

The city’s alleys are full of vagabonds,

دل پُر درده، شب پُر مرد و پُر نامرده

my heart is full of pain. Night is full of men, and full of bad men,

آهای خبردار، آهای خبردار

Hey, News bearer, Hey News bearer,

باغ داریم تا باغ

There are gardens, and then there are gardens,

یکی غرق گُل، یکی پر خار

Some are full of flowers, and some full of thorns,

مرد داریم تا مرد

There are men, and then there are men,

یکی سر کار، یکی سر بار

Some men are at work, some are not

آهای خبردار، یکی سر دار

 Hey news bearer, There is someone being hanged,

توی کوچه‌ها یه نسیم رفته پی ولگردی

There is a breeze in the alleys wandering around,

توی باغچه‌ها پاییز اومده پی نامردی

Fall is coming to gardens, to do mischief,

توی آسمون ماهو دق میده… ماهو دق میده دردِ بیدردی

In the sky, moon is saddened, moon is saddened by the pain of apathy.

پاییز اومده… پاییز اومده پی نامردی

Fall has come, Fall has come to commit mischief,

یه نسیم رفته پی ولگردی

 A breeze has gone wandering,

تو شب سیاه، تو شب تاریک

In the black night, in the dark night,

از چپ و از راست، از دور و نزدیک

from left and from right, from afar, and from near,

یه نفر داره جار میزنه، جار!

 someone is shouting, shout.

آهای غمی که مثل یه بختک

Hey, You sadness that like a Night hag,

رو سینه ی من شده ای آوار

Collapsed on my chest,

از گلوی من دستاتو بردار

of my throat, Take your hands off ,

دستاتو بردار از گلوی من

take off your hands, of my throat,

از گلوی من دستاتو بردار

of my throat, take off your hands.

دستاتو بردار از گلوی من

of my throat, take off your hands.

از گلوی من دستاتو بردار

of my throat, take off your hands.

دستاتو بردار از گلوی من

of my throat, take off your hands.

از گلوی من

of my throat

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید