مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Hate The Way از G-Eazy با متن و ترجمه

Yeah, I hate the way, the way I always miss you

آره، من از جوری که تو رو از دست میدم متنفرم

Yeah, I know I’m crazy, but you’re sick, too

آره، میدونم که من دیوونم ولی تو هم مثل من مریضی

Even after everything we’ve been through

حتی بعد اتفاقاتی که برامون افتاده

Thought I was the one with all the issues

فکر می کردم که من کسیم که تمام مشکلات رو دارم

And every time I leave, it’s too long

و هر بار که ترکت می کنم، خیلی طولانی میشه

And every time I leave, it’s all wrong (You know)

و هربار که ترکت می کنم، همش اشتباهه (تو میدونی)

I hate the way, the way I always miss you (Ayy, yeah)

من از جوری که تو رو از دست میدم همیشه متنفرم

I hate the way, the way I always miss you, yeah (Yeah)

من از جوری که تو رو از دست میدم همیشه متنفرم، آره

Made a promise to myself, a promise I should stick to

به خودم قولی دادم، قولی که باید به اون پایبند باشم

Talkin’ to myself, I said I promised I would quit you

با خودم حرف میزنم، میگم که قول دادم باید ترکت کنم

I’ve been trying to let go, but it’s powerful, it grips you

می خوام برم، اما قدرتمنده، تو رو میگیره

First, you think you got control until I see you, can’t resist you

اولش، فکر می‌کنی کنترل خودت رو تا وقتی که، دیگه نمیتونم طاقت بیارم

Know I got my issues, some I won’t admit to

میدونم مشکلات خودمو دارم، بعضیاشونو رد نمیکنم

No one’s got the answers, everybody wants to fix you

هیچکس جوابی نداره، همه میخوان درستت کنن

Got this magic 8 ball, but I ain’t got no crystal

جادوی 8 توپ رادارم ولی کریستال ندارم

Just don’t fall in Courtney Love

فقط درگیر عشق مجلسی نشو

And don’t go Cobain with no pistol (No pistol)

و بدون اسلحه به کوبین نرو

It don’t take a psychic or a scientist to know that (Know that)

لازم نیست که یه روانی یا دانشمند اونو بدونه

Then why the f–k the minute I see you, I always go back? (Go back)

بعدش چرا یه دقیقه که تورو میبینم همیشه به عقب برمیگردم

The definition of insanity is

تعریف دیوانگی یعنی

Yeah, I know that

آره میدونم

I had a hundred chances to move on, I always

من صدها فرصت داشتم تا ادامه بدم، همیشه

I always blow that (I always blow that), yeah

من همیشه خرابش میکردم

I can’t seem to find out what’s the issue

نمیتونم بفهمم که مشکلش چیه

See your face on my Explore and then I miss you

صورت تو رو توی اکتشافاتم میبینم ولی بعدش تو رو از دست میدم

Yeah, I said I was finished f—ing wit’ you

آره، بهت گفتم که دیگه با هم رابطه نداریم

I said I hate the f—ing way I always

گفتم که از این روش متنفرم

I hate the way, the way I always miss you (Miss you)

از جوری که تورو از دست میدم بدم میاد

Yeah, I know I’m crazy, but you’re sick, too

آره، میدونم که من دیوونم ولی تو هم مثل من مریضی

Even after everything we’ve been through

حتی بعد اتفاقاتی که برامون افتاده

And every time I leave, it’s too long

و هر بار که ترکت می کنم، خیلی طولانی میشه

And every time I leave, it’s all wrong

و هر وقت که ترکت مینم همش غلطه

I hate the way, the way I always miss you (Yeah)

از جوری که تو رو از دست میدم همیشه بدم میاد

I hate the way, the way I always miss you, yeah, yeah (Ayy, yeah)

از جوری که تو رو از دست میدم همیشه بدم میاد، آره

Lie to myself every time I say that I’m done with you

به خودم دروغ میگم که دیگه با تو تموم کردم

Every day without you passes slower than one with you

هر روز بدون تو دیرتر از روزی که با توام میگذره

Two days pass, it’s feelin’ like a week, this s–t is stressful

دو روز گذشت، مثل یه هفته بود، این کار استرس آوره

I swear all these helpin’ hands ain’t even helpful

قسم میخورم این کمکا حتی تسکین دهنده هم نبود

Wishin’ I was closer to you, wish you wasn’t distant

آرزو میکردم نزدیکت بودم، کاش دور نبودی

Wishin’ I was with you, still wish this s–t was different

کاش با تو بودم، هنوزم آرزو میکنم که این لعنتی متفاوت بود

Wishin’ we could travel back in time and we could switch it

کاش بتونیم به عقب برگردیم و تغییرش بدیم

All this pain, wishin’ it was something that could fix it

تمام این دردها، کاش چیزی بود که میشد تسکینشون داد

Medicate myself, different substances, I mix it

خودمو درمان میکنم، داروهای مختلف قاطی میکنم

Set my limits, try to draw the line and then she sniffs it

حدودم مشخص میکنم، سعی میکنم که خطی بکشم تا اون مصرفش کنه(کوکائین)

Never lied, I give you my word and then you twist it

هیچوقت دروغ نگفتم، من بهت کلمه رو میدم و تو میپیچونیش

Fights outside the club, I think the paparazzi

بیرون کلاب دعوا میگیرن، فکر کنم پاپاراتزی (به معنای فریلنسرهای عکاس) هستن

Think the paparazzi flicked it (Think the paparazzi flicked it)

فکر کنم که پاپاراتزی تکونش داد

Yeah, still can’t seem to find out what’s the issue

هنوزم نمیتونم بفهمم که مشکل چیه

Hate the way you talkin’ when you with your friends, too

از نحوه صحبت کردنت وقتی با دوستاتی متنفرم

Yeah, they don’t know about the s–t we’ve been through

نمیدونن که ما با چیا سروکار داشتیم

I said I hate the f—ing way I always

گفتم که همیشه از این روش متنفرم

I hate the way, the way I always miss you (Miss you)

از جوری که تورو از دست میدم بدم میاد

Yeah, I know Im crazy, but you’re sick, too

آره، میدونم که من دیوونم ولی تو هم مثل من مریضی

Even after everything we’ve been through

حتی بعد اتفاقاتی که برامون افتاده

Thought I was the one with all the issues

فکر می کردم که من کسیم که تمام مشکلات رو دارم

And every time I leave, it’s too long

و هر بار که ترکت می کنم، خیلی طولانی میشه

And every time I leave, its all wrong

و هر وقت که ترکت مینم همش غلطه

I hate the way, the way I always miss you (x2)

از جوری که تو رو از دست میدم همیشه متنفرم

I hate the way, the way I always miss you (x4)

از جوری که تو رو از دست میدم همیشه متنفرم

Thought I was the one with all the issues

فکر می کردم که من کسیم که تمام مشکلات رو دارم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید