مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Forget از Trevor Daniel با متن و ترجمه

Must’ve slipped your mind

حتما عقلت رو از دست دادی

Must’ve slipped your mind

حتما عقلت رو از دست دادی

Must’ve slipped your mind

حتما عقلت رو از دست دادی

I’m fine now that I’m without you

حالا که بی تو هستم، حالم خوب است

You burned me down, played me for a fool

تو منو سوزوندی، منو بخاطر یه احمق بازی دادی

Now you hit my line like everything is cool

حالا تو به من ضربه زدی انگار همه چی خوبه

Ooh-ooh-ooh

اووه-اووه-اووه

Baby, I dont got the time to remind you

عزیزم، من وقت ندارم که بهت یادآوری کنم

That you’ll never find no one as good as I was

که هرگز هیچ‌کس به اندازه من خوب نخواهد بود

Putting me through hell, you threw me in the fire

منو انداختی تو جهنم، تو منو انداختی تو آتش

Must have slipped your mind, that I said “I’m done with you”

حتما عقلت رو از دست دادی، که گفتم من با شما کار می‌کنم

You must have forgot that I don’t need you no more

باید فراموش کرده باشی که من به تو احتیاجی ندارم

Must have forgot that I caught you creeping on the low

حتما فراموش کرده بودم که تو رو در حال خزیدن روی پله‌ها گرفتم

Must have forgot that I’m better since I moved on

باید فراموش کرده باشه که من از وقتی که

You must have forgot that I don’t need you no more

باید فراموش کرده باشی که من به تو احتیاجی ندارم

Must have forgot that I caught you creeping on the low

حتما فراموش کرده بودم که تو رو در حال خزیدن روی پله‌ها گرفتم

Must have forgot that I’m better since I moved on

باید فراموش کرده باشه که من از وقتی که

You must not remember (No)

نباید به خاطر داشته باشی، نه

You threw me in the fire (No)

تو منو در آتش انداختی، نه

Just to watch me burn (No)

فقط برای اینکه منو بسوزونه، نه

Still think I should put you first (Must’ve slipped your mind)

با این حال، فکر می‌کنم باید اول تو را انتخاب کنم، حتما عقلت رو از دست دادی

Baby, I don’t got the time to remind you

عزیزم، من وقت ندارم که بهت یادآوری کنم

That you’ll never find no one as good as I was

که هرگز هیچ‌کس به اندازه من خوب نخواهد بود

Putting me through hell, you threw me in the fire

منو انداختی تو جهنم، تو منو انداختی تو آتش

Must have slipped your mind, that I said “Im done with you”

حتما عقلت رو از دست دادی، که گفتم من با شما کار می‌کنم

(No, no, oh-oh)

نه، نه، اوه-اوه

Ooh, ooh-ooh-ooh

اووه، اووه-اووه-اووه

(No, no, oh-oh)

نه، نه، اوه-اوه

Ooh, ooh-ooh-ooh

اووه، اووه-اووه-اووه

Ooh, ooh-ooh-ooh

اووه، اووه-اووه-اووه

(No, no, oh-oh)

نه، نه، اوه-اوه

Must’ve slipped your mind

حتما عقلت رو از دست دادی

You must have forgot that I don’t need you no more

باید فراموش کرده باشی که من به تو احتیاجی ندارم

Must have forgot that I caught you creeping on the low

حتما فراموش کرده بودم که تو رو در حال خزیدن روی پله‌ها گرفتم

Must have forgot that I’m better since I moved on

باید فراموش کرده باشه که من از وقتی که

You must have forgot that I don’t need you no more

باید فراموش کرده باشی که من به تو احتیاجی ندارم

Must have forgot that I caught you creeping on the low

حتما فراموش کرده بودم که تو رو در حال خزیدن روی پله‌ها گرفتم

Must have forgot that Im better since I moved on

باید فراموش کرده باشه که من از وقتی که

No, no, no, nooo

نه، نه، نه، نههه

No, no, no, nooo

نه، نه، نه، نههه

No, no, no, nooo

نه، نه، نه، نههه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.