مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Hotline Bling از Drake با متن و ترجمه

You used to call me on my

تو عادت داشتی به من

You used to, you used to

تو عادت داشتی تو عادت داشتی

Yeah

آره

You used to call me on my cell phone

تو عادت داشتی به گوشیم زنگ بزنی

Late night when you need my love

دیر وقت موقعی که به عشقم نیاز داشتی

Call me on my cell phone

به گوشیم زنگ بزنی

Late night when you need my love

دیر وقت موقعی که به عشقم نیاز داشتی

And I know when that hotline bling

و من میدونم وقتی پشت خط میمونم

That can only mean one thing

فقط یه معنی می تونه داشته باشه

I know when that hotline bling

می دونم وقتی پشت خط میمونم (بلینگ و بوق میزنه تو گوشم)

That can only mean one thing

فقط یه معنی می تونه داشته باشه

Ever since I left the city, you

از وقتی شهر رو ترک کردم تو

Got a reputation for yourself now

حالا برای خودت شهرت پیدا کردی

Everybody knows and I feel left out

همه میدونن و من احساس طرد شدگی میکنم

Girl you got me down, you got me stressed out

دختر تو منو زمین زدی و مضطرب کردی

Cause ever since I left the city, you

چون از وقتی شهر رو ترک کردم تو

Started wearing less and goin’ out more

شروع به کم کردن پوششت و بیشتر بیرون رفتن کردی

Glasses of champagne out on the dance floor

شیشه های شامپاین همه کف سالن رقص دارن بیرون میزنن [بس که زیادن]

Hangin’ with some girls I’ve never seen before

با دخترایی میگردی که قبلا ندیده بودم

You used to call me on my cell phone

تو عادت داشتی به گوشیم زنگ بزنی

Late night when you need my love

دیر وقت موقعی که به عشقم نیاز داشتی

Call me on my cell phone

به گوشیم زنگ بزنی

Late night when you need my love

دیر وقت موقعی که به عشقم نیاز داشتی

I know when that hotline bling

می دونم وقتی پشت خط میمونم (بلینگ و بوق میزنه تو گوشم)

That can only mean one thing

فقط یه معنی می تونه داشته باشه

I know when that hotline bling

می دونم وقتی پشت خط میمونم (بلینگ و بوق میزنه تو گوشم)

That can only mean one thing

فقط یه معنی می تونه داشته باشه

Ever since I left the city, you, you, you

از وقتی شهر رو ترک کردم تو تو تو

You and me, we just dont get along

تو و من، ما با هم کنار نمی آیم

You make me feel like I did you wrong

تو باعث میشی حس کنم که بهت بدی کردم

Going places where you don’t belong

جاهایی میری که بهشون تعلق نداری

Ever since I left the city, you

از وقتی شهر رو ترک کردم تو

You got exactly what you asked for

تو دقیقا همون چیزی رو بدست آوردی که در خواست کرده بودی

Running out of pages in your passport

صفحه های پاسپورتت دارن تموم میشن

Hanging with some girls I’ve never seen before

با دختر هایی میگردی که قبلا ندیدم

You used to call me on my cell phone

تو عادت داشتی به گوشیم زنگ بزنی

Late night when you need my love

دیر وقت موقعی که به عشقم نیاز داشتی

Call me on my cell phone

به گوشیم زنگ بزنی

Late night when you need my love

دیر وقت موقعی که به عشقم نیاز داشتی

And I know when that hotline bling

و من میدونم وقتی پشت خط میمونم

That can only mean one thing

فقط یه معنی می تونه داشته باشه

I know when that hotline bling

می دونم وقتی پشت خط میمونم (بلینگ و بوق میزنه تو گوشم)

That can only mean one thing

فقط یه معنی می تونه داشته باشه

These days, all I do is

این روزا تمام چیزی که انجام میدم

Wonder if you’re bendin’ over backwards for someone else

اینه که موندم آیا برای کسی دیگه از پشت خم شدی

Wonder if you’re rolling up a Backwoods for someone else

آیا برای کسی دیگه به جنگلای دورافتاده رفتی

Doing things I taught you, gettin’ nasty for someone else

کارایی میکنی که من یادت دادم، برای یکی دیگه بدبختی میکشی و میوفتی به جونش (نا خوشآیند)

You don’t need no one else

تو به یکی دیگه نیاز نداری

You don’t need nobody else, no

تو به هیچکس دیگه ای نیاز نداری، نه

Why you never alone

چرا هیچ وقت تنها نیستی

Why you always touching road

چرا همش تو جاده ای

Used to always stay at home, be a good girl

قبلا همیشه تو خونه میموندی و دختر خوبی بودی

You was in the zone, yeah

تحت نظر بودی آره

You should just be yourself

تو فقط باید خودت باشی

Right now, you’re someone else

الآن تو یکی دیگه هستی

You used to call me on my cell phone

تو عادت داشتی به گوشیم زنگ بزنی

Late night when you need my love

دیر وقت موقعی که به عشقم نیاز داشتی

Call me on my cell phone

به گوشیم زنگ بزنی

Late night when you need my love

دیر وقت موقعی که به عشقم نیاز داشتی

And I know when that hotline bling

و من میدونم وقتی پشت خط میمونم

That can only mean one thing

فقط یه معنی می تونه داشته باشه

I know when that hotline bling

می دونم وقتی پشت خط میمونم (بلینگ و بوق میزنه تو گوشم)

That can only mean one thing

فقط یه معنی می تونه داشته باشه

Ever since I left the city…

از وقتی شهر رو ترک کردم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید