مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Need To Know از Doja Cat با متن و ترجمه

Yeah

آره

Wanna know what it’s like (Like)

میخوای بدونی چه حسی داره

Baby, show me what it’s like (Like)

عزیزم، نشون بده چه حسی داره

I don’t really got no type (Type)

من هیچ نوع خاصی ندارم

I just wanna f–k all night

من فقط کل شب‌ لعنتی رو میخوام

Yeah-yeah, oh-woah-woah (Oh, ooh, mmm)

آره-آره، اوووه-وواااو-وااوو

Baby, I need to know, mmm (Yeah, need to know)

عزیزم، من باید بدونم، اممم (اره، باید بدونم)

I just been fantasizin’ (Size)

من همین الان داشتم خیال‌پردازی می‌کردم

And we got a lotta time (Time)

و ما کلی وقت داریم

Baby, come throw the pipe (Pipe)

عزیزم، بیا … رو بنداز

Gotta know what it’s like (Like)

باید بدونی چه حسی داره

Yeah-yeah, oh-woah-woah

آره-آره، اوووه-وواااو-وااوو

Baby, I need to know, mmm

عزیزم، من باید بدونم، اممم

What’s your size? (Size)

اندازه تو چیه؟

Add, subtract, divide (‘Vide)

جمع، تفریق، تقسیم

Daddy don’t throw no curves (Curves)

بابا هیچ منحنی نریز

Hold up, I’m goin’ wide (Wide)

نگه دار، من دارم میرم

We could just start at ten (Ten)

ما فقط میتونیم از ساعت ده شروع کنیم

Then we can go to five (Five)

بعدش میتونیم ساعت پنج بریم

I don’t play with my pen (Pen)

من با قلمم (خودکارم) بازی نمی کنم

I mean what I writе

منظورم همونی هستش که می نویسم

Yeah-yeah, woah-woah-woah

آره-آره، ووااوو-وواااو-وااوو

I just can’t help but bе s—al (Oh)

من فقط نمی‌تونم کمک کنم، بلکه رابطه برقرار کنم

Tell me your schedule (Yeah)

برنامت رو بهم بگو

I got a lotta new tricks for you, baby

من کلی حقه جدید واست دارم عزیزم

Just sayin’ I’m flexible (Yeah)

فقط می گم که من انعطاف پذیرم

I do what I can to get you off (Yeah)

من هر کاری که از دستم بربیاد انجام میدم

Might just f–k him with my makeup on (Yeah)

ممکنه فقط … با آرایش من

Eat it like I need an apron on (You okay?)

طوری بخور که انگار به پیش‌بند احتیاج دارم

Eat it ’til I need to change my thong (You okay?)

تا وقتی که لازم بشه پیش بندمو عوض کنم

We could do it to your favorite song (You okay?)

می تونیم این کار رو با آهنگ مورد علاقه تو انجام بدیم

Take a ride into the danger zone

با ماشین به منطقه خطر حمله کن

You know my nigga be buggin’ me

تو میدونی که کاکاسیاهی من داره اذیتم می کنه

I just be wonderin’ if you can f–k on me better

من فقط نگران این بودم که اگه می تونی منو بهتر کنی

Itchin’ for me like an ugly sweater

واسه من مثل یه پلیور زشت خارش داره

Need it in me like a Chuck E. need cheddar

باید مثل یک چاک E به من احتیاج داشته باش؛ به پنیر چدار نیاز دارم

I need to know

من باید بدونم

Wanna know what its like (Like)

میخوای بدونی چه حسی داره

Baby, show me what it’s like (Like)

عزیزم، نشون بده چه حسی داره

I don’t really got no type (Type)

من هیچ نوع خاصی ندارم

I just wanna f–k all night

من فقط کل شب‌ لعنتی رو میخوام

Yeah-yeah, oh-woah-woah (Oh, ooh, mmm)

آره-آره، اوووه-وواااو-وااوو

Baby, I need to know, mmm (Yeah, need to know)

عزیزم، من باید بدونم، اممم (اره، باید بدونم)

I just been fantasizin’ (Size)

من همین الان داشتم خیال‌پردازی می‌کردم

And we got a lotta time (Time)

و ما کلی وقت داریم

Baby, come throw the pipe (Pipe)

عزیزم، بیا … رو بنداز

Gotta know what it’s like (Like)

باید بدونی چه حسی داره

Yeah-yeah, oh-woah-woah

آره-آره، اوووه-وواااو-وااوو

Baby, I need to know, mmm

عزیزم، من باید بدونم، اممم

Youre exciting, boy, come find me

تو هیجان انگیزی پسر، بیا منو پیدا کن

Your eyes told me, “Girl, come ride me”

چشمات بهم گفتن، دختر، بیا دنبالم

F–k that feeling both us fighting

لعنت به این احساس که جفتمون داریم دعوا می‌کنیم

Could he try me? (Yeah) Mmm, most likely

آیا اون میتونه منو امتحان کنه (اره)، ممم، به احتمال زیاد

Tryna see if you could handle this a–

ببینم میتونی از پسش بر بیای یا نه

Prolly give his a– a panic attack

یه حمله عصبی طولانی به … می کنه

Sorry if I gave a random er—on

ببخشید اگه یه … تصادفی داشتم

Prolly thinkin’ I’m a telekinetic

من فکر می‌کنم که من یه تلکینتیک هستم

Oh, wait, you a fan of the magic?

اوه، صبر کن، تو طرفدار جادو هستی؟

Poof, p—-y like an Alakazam

اونم یه دفعه‌ای، مثل یه گربه وحشی

I heard from a friend of a friend

من از یکی از دوستام شنیدم که

That that d— was a ten out of ten

که اون … ده از ده بود

I cant stand it, just one night me

من نمی‌تونم تحمل کنم، فقط یه شبه

Clink with the drink, gimme a sip

به سلامتی با نوشیدنی، یه قلپ بخور

Tell me what’s your kink, gimme the d–k

بهم بگو که اون چیه، اون … بده به من

Sp–k me, slap me, choke me, bite me

به من ضربه بزن، سیلی بزن، خفم کن، منو گاز بگیر

Oh, wait, I can take it (Ah)

اوه، صبر کن، میتونم تحمل کنم

Give a f–k ’bout what your wifey’s sayin’ (Yeah)

یه … بهم بده، کاری که همسرت میگه رو انجام بده

Wanna know what it’s like (Like)

میخوای بدونی چه حسی داره

Baby, show me what it’s like (Like)

عزیزم، نشون بده چه حسی داره

I dont really got no type (Type)

من هیچ نوع خاصی ندارم

I just wanna f–k all night

من فقط کل شب‌ لعنتی رو میخوام

Yeah-yeah, oh-woah-woah (Oh, ooh, mmm)

آره-آره، اوووه-وواااو-وااوو

Baby, I need to know, mmm (Yeah, need to know)

عزیزم، من باید بدونم، اممم (اره، باید بدونم)

I just been fantasizin’ (Size)

من همین الان داشتم خیال‌پردازی می‌کردم

And we got a lotta time (Time)

و ما کلی وقت داریم

Baby, come throw the pipe (Pipe)

عزیزم، بیا … رو بنداز

Gotta know what it’s like (Like)

باید بدونی چه حسی داره

Yeah-yeah, oh-woah-woah

آره-آره، اوووه-وواااو-وااوو

Baby, I need to know, mmm

عزیزم، من باید بدونم، اممم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید