مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Neon Lights از Demi Lovato با متن و ترجمه

بازدید 219

Baby, when they look up at the sky

عزیزم وقتی اونا به آسمون نگاه کنن

We’ll be shootin’ stars just passin’ by

ما مثل ستاره های دنباله دار از آسمون میگذریم

You’ll be comin’ home with me tonight

تو امشب همراه با من میایی خونه

We’ll be burnin’ up like neon lights

ما مثل نورهای نئون خواهیم درخشید

Be still, my heart, ‘cuz it’s freakin’ out

در قلبم بمون چون این مثل از دست دادن کنترله

It’s freankin’ out

این مثل از دست دادن کنترله

Right now

همین حالا

Shining like stars, ‘cuz we’re beautiful

مثل ستارها میدرخشیم چون ما زیباییم

We’re beautiful

ما زیباییم

Right now

همین حالا

You’re all I see in all these places

تو تمام چیزی هستی که من همه جا میبینم

You’re all I see in all these faces

تو تمام چیزی هستی که من رو چهره بقیه میبینم

So let’s pretend we’re running out of time

پس بیا وانمود کنیم زمانی برامون نمونده

Of time

زمانی برامون نمونده

Baby, when they look up at the sky

عزیزم وقتی اونا به آسمون نگاه کنن

We’ll be shootin’ stars just passin’ by

ما مثل ستاره های دنباله دار از آسمون میگذریم

You’ll be comin’ home with me tonight

تو امشب همراه با من میایی خونه

We’ll be burnin’ up like neon lights

ما مثل نورهای نئون خواهیم درخشید

Baby, when they look up at the sky

عزیزم وقتی اونا به آسمون نگاه کنن

We’ll be shootin’ stars just passin’ by

ما مثل ستاره های دنباله دار از آسمون میگذریم

You’ll be comin’ home with me tonight

تو امشب همراه با من میایی خونه

We’ll be burnin’ up like neon lights

ما مثل نورهای نئون خواهیم درخشید

Neon lights

Neon lights

Neon lights

نورهای نئون

Like neon lights

شبیه نورهای نئون

Oh

Like neon lights

شبیه نورهای نئون

Oh

Be still, my heart, ‘cuz it’s freakin’ out

در قلبم بمون چون این مثل از دست دادن کنترله

It’s freankin’ out

این مثل از دست دادن کنترله

Right now

همین حالا

Shining like stars, ‘cuz we’re beautiful

مثل ستارها میدرخشیم چون ما زیباییم

We’re beautiful

ما زیباییم

Right now

همین حالا

You’re all I see in all these places

تو تمام چیزی هستی که من همه جا میبینم

You’re all I see in all these faces

تو تمام چیزی هستی که من رو چهره بقیه میبینم

So let’s pretend we’re running out of time

پس بیا وانمود کنیم زمانی برامون نمونده

Of time

زمانی برامون نمونده

Of time

زمانی برامون نمونده

Baby, when they look up at the sky

عزیزم وقتی اونا به آسمون نگاه کنن

We’ll be shootin’ stars just passin’ by

ما مثل ستاره های دنباله دار از آسمون میگذریم

You’ll be comin’ home with me tonight

تو امشب همراه با من میایی خونه

We’ll be burnin’ up like neon lights

ما مثل نورهای نئون خواهیم درخشید

Baby, when they look up at the sky

عزیزم وقتی اونا به آسمون نگاه کنن

We’ll be shootin’ stars just passin’ by

ما مثل ستاره های دنباله دار از آسمون میگذریم

You’ll be comin’ home with me tonight

تو امشب همراه با من میایی خونه

We’ll be burnin’ up like neon lights

ما مثل نورهای نئون خواهیم درخشید

Neon lights

Neon lights

Neon lights

نورهای نئون

Like neon lights

Like neon lights

شبیه نورهای نئون

Shining like stars, ‘cuz we’re beautiful

مثل ستاره ها میدرخشیم چون ما زیباییم

Beautiful

زیبا

Youre all I see in all these places

تو تمام چیزی هستی که من همه جا میبینم

You’re all I see in all these faces

تو تمام چیزی هستی که من رو چهره بقیه میبینم

So let’s pretend were running out of time

پس بیا وانمود کنیم زمانی برامون نمونده

Of time

زمانی برامون نمونده

Like neon lights

شبیه نورهای نئون

Oh

Like neon lights

شبیه نورهای نئون

Oh

Be still, my heart, ‘cuz it’s freakin’ out

در قلبم بمون چون این مثل از دست دادن کنترله

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید