مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Who’s That Boy از Demi Lovato و DEV با متن و ترجمه

بازدید 1159

I wanna get you by yourself
من میخوام خودتو داشته باشم

Yeah, have you to myself
اره،تورو برا خودم

I dont need no body else
من به کس دیگه ای احتیاج ندارم

Dont want no body else
هیچ کس دیگه ای رو نمیخوام

You are special, I know
تو خاصی،میدونم

Your smile, it glows
لبخندت،میتابه

Its perfect, it shows
این عالیه،نشون میده

Lets go!
بیا بریم

I’ve been staring at ya
میتونم ستارت باشم

And I could do it all night
من میتونم تموم شب انجامش بدم

You’re looking like an angel
تو شبیه فرشته ای

With that kind of body it needs a spotlight
با اون بدن تا حدی بدنت نیاز داره زیر نور افکن بره

Aint no body know your name
هیچ کس اسمتو نمیدونه

But looking like you do could be fame
اما شبیه تو میتونه معروف شه

I could see us making ways
میتونم ببینم ما راه ها رو میسازیم

From the back of the club
از پشت کلوپ

To a bed in the shade
تا تخت سایبون دار!

Now I don’t know who you are
نمیدونم تو کی هستی

But you look like a star
اما تو مثل یه ستاره ای

And everybody here be thinking
و هر کی اینجاس به این فک میکنه

Who’s that boy?
اون پسر کیه؟

Wanna take you home
میخوام تورو خونه ببرم

And get you all alone
با تو تنها باشم

And everybody here is thinking
و هر کی اینجاست به این فکر میکنه

Who’s that boy?
اون پسر کیه؟

Oh he got me
اوه اون رسید به من

No, I’ve never seen, no
نه،من هرگز ندیده بودمت

No one like them
هیچ کی مثل اون نیست

Them he’s everything
اون همه چیزه

Girls they want him
دخترا میخوان اونو

Guys they want to be
پسرا هم همینطور

Who’s that boy, Who’s that boy
اون پسر کیه؟، اون پسر کیه؟

You could say that I’m distracted
تو میتونی بگی اونو من گیجم

But ah you got me so attracted
اما تو منو مجذوب خودت کردی

But boy I’ll tell you what the fact is
اما پسر میخوام بهت واقعیتو بگم

Is no one else in this room
هیچ کس تو این اتاق نیست

Looking like like you, you, you
مثل تو،تو،تو

Everybody in the club turn around and say
هرکس توی کلوپ سرشو برمیگردونه به سمتت و میگه

Who’s that, Who’s that
کیه اون، کیه اون

Beautiful boy with them big brown eyes, tell me
پسر خوشگل با چشمای درشت قهوه ای،بگو بهم

Who’s that Who’s that
کیه اون، کیه اون

I got my eyes on this boy
من چشام رو این پسرس

Can’t get them off my mind
نمیتونم از ذهنم دورش کنم

Hes one of a kind
اون یه جورایی

The cherry to my pie
گیلاس توی کیکِ منه

I just wanna get them close
فقط میخوام بهش نزدیک شم

Wanna make them mine
میخوام تو فکرش باشم

Come hold my hand and dance away the night
بیا دستمو بگیر و باهام برقص امشب

Give me the green light
چراغ سبز نشونم بده

Kiss my lips
لبامو ببوس

Whos that boy watching my hips?
اون پسر کیه داره به رقصم نگاه میکنه؟

I- I- I wanna know who you are
من من من میخوام بدونم تو کی هستی

My name is Dev and you can be my star
اسمم دو هست و تو میتونی ستاره من باشی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.