مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ In Case از Demi Lovato با متن و ترجمه

بازدید 1101

Pictures in my pocket

عکسهای درون جیبم

Are faded from the washer

 به خاطر شستن لباسم کمرنگ شدن

 I can barely just make out your face

به سختی میتونم صورته تو رو در عکس ببینم

Food you saved for later In my refrigerator

غذایی که  برای بعد در یخچال من  نگه داشتی

It’s been too long since “later” never came

از اون “بعدا” که هیچوقت نیومد خیلی گذشته

I know One day, eventually

میدوم بلاخره یه روزی

Yeah, I know One day, I’ll have to let it all go

آره میدونم یه روزی مجبورم همه چیزو رها کنم

But I keep it, just in case

اما من نگهش میدارم، فقط در این صورت

Yeah, I keep it, just in case

آره من نگهش میدارم، فقط در اینصورت

In case you don’t find what you’re looking for

در این صورت تو چیزیرو که دنبالش میگشتی  رو  پیدا  نمیکنی

In case you’re missing what you had before

در اینصورت تو دلت به چیزی که داشتی تنگ میشه

 In case you change your mind, I’ll be waiting in here

در اینصوت تو نظرتو عوض میکنی، من منتظرت میمونم

 In case you just want to come home

در اینصورت تو فقط میخواهی برگردی خونه

Strong enough to leave you

قدرت کافی برای ترک کردنت دارم

But weak enough to need you

اما ضعف کافی هم  برای نیاز داشتن به تو دارم

Cared enough to let you walk away

دلواپسی کافی هم برای رها کردنت دارم

I took that dirty jacket

اون ژاکت کثیفو برداشتم

From the trash right where you left it

ار اون سطل آشغالی که داخلش انداخته بودی

Cause I couldn’t stand to see it go to waste

چون نمیتونم واسیم و ببینم که میندازمش دور

I know One day, eventually

میدوم بلاخره یه روزی

Yeah, I know One day, I’ll have to let it all go

آره میدونم یه روزی مجبورم همه چیزو رها کنم

But I keep it, just in case

اما من نگهش میدارم، فقط در این صورت

Yeah, I keep it, just in case

آره من نگهش میدارم، فقط در اینصورت

In case you don’t find what you’re looking for

در این صورت تو چیزیرو که دنبالش میگشتی  رو  پیدا  نمیکنی

In case you’re missing what you had before

در اینصورت تو دلت به چیزی که قبلا داشتی تنگ میشه

 In case you change your mind, I’ll be waiting in here

در اینصوت تو نظرتو عوض میکنی، من منتظرت میمونم

 In case you just want to come home

در اینصورت تو فقط میخواهی برگردی خونه

In case you’re looking in that mirror, one day

در اینصورت تو یه روزی به آینه نگاه میکنی

And miss my arms, how they wrapped around your waste

و به بازوهای من که دور کمرت پیچیده دلت تنگ میشه

I say that you can love me again

من میگم که دوباره میتونی دوسم داشته باشی

Even if it isn’t the case Oh, you don’t find what you’re looking for

حتی اگه در اینصورت چیزی رو که دنبالش بودی رو پیدا نمیکنی

Oh, youre missing my love

اوه تو دلت به عشق من تنگ میشه

In case you dont find what you’re looking for

در این صورت تو چیزیرو که دنبالش میگشتی  رو  پیدا  نمیکنی

In case you’re missing what you had before

در اینصورت تو دلت به چیزی که قبلا داشتی تنگ میشه

In case you change your mind, I’ll be waiting in here

در اینصوت تو نظرتو عوض میکنی، من منتظرت میمونم

 In case you just want to come home

در اینصورت تو فقط میخواهی برگردی خونه

 In case, yeah Oh

در اینصورت، آره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.