مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Unforgettable از Demi Lovato با متن و ترجمه

بازدید 104

Black and white

سیاه و سفید

But nothin’ in this world can shine as bright as those green eyes

اما هیچ چیز در این دنیا نمیتونه ب روشنی چشمهای سبز تو بدرخشه

It’s hard to recognize you now

اما حالا تشخیص دادنت خیلی سخته

In a past life, I’d wear makeup in case you were passin’ by

در زندگی گذشته، وقتی قرار بود تو در اطرافم باشی آرایش میکردم

It’s hard to recognize me now

اما حالا تشخیص دادن من خیلی سخته

Bad black coffee tastes so good when you’re around

کافی تلخ سیاه خیلی خوش طعم ب مذاق میاد وقتی تو در اطرافمی

I climb the steps past cigarettes, where are you now?

من با سیگار تو دستم قدم میزنم، الان تو کجایی؟

You got so high, you’re not comin’ down

تو خیلی بالا رفتی و پایین هم نمیایی

Is it better now?

الان اوضات بهتره؟

I hope you’re better now

امیدوارم حالا حالت بهتر باشه

You beg me not to forget you

تو بهم التماس میکنی تا فراموشت نکنم

But how could I?

اما چطور میتونم؟

You’re unforgettable (You, ooh-ooh, oh)

You’re unforgettable (You, ooh-ooh, oh)

You’rе unforgettable (You, ooh-ooh, oh)

You’re unforgеttable

تو فراموش نشدنی هستی

Last time, you walked out my door

آخرین باری ک از در خونم رفتی

I swore this would be the last time

قسم خوردم این آخرین بار خواهد بود

But now that you’re not around

اما حالا تو این اطراف نیستی

I cry, my makeup’s all messed up, I didn’t lie

من گریه میکنم، آرایشم تو صورتم پخش شده، دروغ نگفتم

What would I give to talk right now?

چی بدم تا الان با هم حرف بزنیم؟

Bad black coffee tastes so good when you’re around

کافی تلخ سیاه خیلی خوش طعم ب مذاق میاد وقتی تو در اطرافمی

I climb the steps past cigarettes, where are you now?

من با سیگار تو دستم قدم میزنم، الان تو کجایی؟

You got so high, you’re not comin’ down

تو خیلی بالا رفتی و پایین هم نمیایی

Is it better now?

الان اوضات بهتره؟

I hope you’re better now

امیدوارم حالا حالت بهتر باشه

You beg me not to forget you

تو بهم التماس میکنی تا فراموشت نکنم

But how can I?

اما چطور میتونم؟

You’re unforgettable (You, ooh-ooh, oh)

You’re unforgettable (You, ooh-ooh, oh)

تو فراموش نشدنی هستی

No, oh

You’re unforgettable (You, ooh-ooh, oh)

Youre unforgettable

تو فراموش نشدنی هستی

I wish we had the time to say (Oh)

ای کاش ما زمان برای حرف زدن داشتیم

I wish we had more time to waste (Oh)

ای کاش ما زمان بیشتری برای هدر دادن داشتیم

I wish I didnt have to break for you to hear me

ای کاش من مجبور نبودم ب خاطر تو بشکنم تا تو صدامو بشنوی

I wish we had the time to say (More time)

ای کاش ما زمان برای حرف زدن داشتیم

I wish we had more time to waste (Oh yeah)

ای کاش ما زمان بیشتری برای هدر دادن داشتیم

I wish I didn’t have to break for you to hear me

ای کاش نیازی نبود من به خاطر تو بشکنم تا تو صدامو بشنوی

Hey

Ooh, no no

Ahh, uh

Ooh-ooh, yeah, yeah, yeah, yeah

Oh-oh-oh, mmm

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید