مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ The Revolution از Chris De Burgh با متن و ترجمه

بازدید 3859

Wake up boys, there’s a light at the window
پسرها بیدار شین, از پنجره یک نوری پیداست

I can hear someone knocking on the door
میتونم بشنوم که کسی به در میکوبه

There are voices in the street
توی خیابون صداهائی میاد

And the sound of running feet
و صدای پا و پیاده روی

And they whisper the word “Revolution
و زمزمه این کلمه ست, انقلاب

There are men coming down from the valleys
مردانی از دره ها پائین میان

There are tall ships lying off the coast
کشتیهای بزرگ در ساحل لنگر انداختن

And they carry the light
و اونها روشنائی رو حمل میکنن

In the dark of the night
در تاریکی شب

Like a whisper in the wind “Revolution
مثل زمزمه ای در باد پیچیده, انقلاب

Bring my gun and a handful of silver
تفنگم و مقدار کمی نقره آوردم

By the sea we will gather for the fight
کنار دریا ما برای مبارزه جمع میشیم ( مثل دریا همه با هم یکی میشیم )

It’s been so many years, so many tears
سالهای زیادی گذشته, همینطور اشکهای زیادی ریخته شده

We have lost once before
ما قبلآ یکبار از دستش دادیم ( قبلآ یکبار شکست خوردیم )

Now well settle the score
حالا به خوبی این مرحله رو حل میکنیم ( به خوبی این مرحله رو میگذرونیم )

When our cannons will roar “Revolution
وقتیکه توپهای ما فریاد میزنن, انقلاب

Watch and Wait get ready for the sign
نگاه کنید و منتظر علامت بمونید

There are many here among us now have not seen the light
اینجا در بین ما کسانی وجود دارن که هنوز روشنائی رو ندیدن

We must send the word to all the people in the land
ما باید این کلمه رو برای همه مردم سرزمینمون بفرستیم

Go To Every hill and mountain for the time is now at hand to
برای این زمانی که بدست آوردیم به تمام کوه و تپه ها برید ( با این فرصتی که بدست اوردیم )

Light Your Fire
آتش خودت رو روشن کن ( آتشی روشن کن )

Light Your Fire
آتشی روشن کن

Light Your Fire
آتشی روشن کن

Let us march the road up the rocky hill tonight
بذارین امشب تا تپه سنگی راهپیمائی کنیم

Under cover of the darkness
تحت پوشش تاریکی

We will slip behind the lines
ما با سرعت به پشت خطوط میرسیم

And we will take the men who have stolen our land
و ما کسانی که سرزمینمون رو به تاراج بردن میگیریم

For the years of domination
برای سالها فرمانروائی شون

Hit them right between the eyes
درست به بین چشمهاشون ضربه بزنید ( به وسط پیشنونی شون شلیک کنید )

And light a fire
و آتشی روشن کنید

Light a fire
آتشی روشن کن

Light a fire
آتشی روشن کن

They will see through the world
اونها در سرتاسر دنیا میبینن ( تمام دنیا دارن این انقلاب رو میبینن )

Roll away the dawn
سپیده دم میرسه

Roll away the dawn and let me see
سپیده دم میرسه و میذاره ببینم

The land of the free
سرزمینی آزاد

Has anything changed at all
همه چیز تغییر کرده

Sweet liberty
آزادی شیرین

Sweet liberty is in our hands
آزادی شیرین توی دستهای ماست

Its part of the plan
این بخشی از برنامه ست

Or is it a state of mind
یا این کشوریه که در ذهن داریم

Horses and men
اسبها و مردان ( سربازان حکومت )

Horses and men are on the field
اسبها و مردان توی میدون هستن ( سربازها توی میدون هستن )

They didn’t yield
اونها بازدهی نداشتن ( مردم کاری از دستشون بر نیومد )

Many have fallen here
خیلیها اینجا افتادن ( مردن و روی زمین افتادن )

Never forget
هرگز فراموش نکن

Never forget what they have done
هرگز فراموش نکن اونها چه کاری انجام دادن

The time will come
زمانش میرسه

When it will change again
وقتیکه اون دوباره تغییر میکنه ( دوباره زمان تغییر میرسه )

Never forget
هرگز فراموش نکن

Never forget
هرگز فراموش نکن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.