مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Run the world از Beyonce با متن و ترجمه

Girls, we run this motha (yeah!)(x4)

دخترا، ما این مادر **** رو اداره میکنیم (آره)

GIRLS!

دخترا

Who run the world? Girls!(x4)

کی دنیا رو اداره میکنه؟ دخترا !

Who run this motha? Girls!(x4)

کی این مادر **** رو اداره میکنه ؟ دخترا

Who run the world? Girls!(x4)

کی دنیا رو اداره میکنه؟ دخترا !

Some of them men think they freak this like we do

بعضی از اون مردا فکر میکنن مثه ما اینو میترسونن

But no they don’t

اما نه اونها اینکارو نمیکنن

Make your checks come at they neck,

Disrespect us no they won’t

نه اونها به ما بی احترامی نمیکنن

Boy don’t even try to touch this

پسر حتی سعی نکن لمسش کنی

Boy this beat is crazy

پسر این موسیقی دیوونه کنندس

This is how they made me

اونا منو اینجوری کردن

Houston Texas baby

هوستون، تکزاس عزیزم

This goes out to all my girls

این از تمام دخترای من دست میکشه

That’s in the club rocking the latest

توی موسقیای باحال کلاب آخریشونه !

Who will buy it for themselves and get more money later

کی اینو برای خودش میخره و بعدا پول بیشتری به دست میاره

I think I need a barber

فکر کنم به یه آرایشگر نیاز دارم

None of these niggas can fade me

هیچ کدوم ازین خسیسا نمیتونن منو محو کنن

I’m so good with this,

من خیلی با این خوبم

I remind you I’m so hood with this

بذار بهت یادآوری کنم من خیلی با این خوبم

Boy I’m just playing, come here baby

عزیزم من فقط دارم بازی میکنم، بیا اینجا عزیزم

Hope you still like me, fuck you pay me

امیدوارم منو هنوز دوست داشته باشی، لعنتی پولمو بده

My persuasion can build a nation

عقیده دینی من میتونی یه ملت رو بسازه

Endless power, with our love we can devour

قدرت پایان ناپذیر، با عشقمون میتونیم ببلعیمش

You’ll do anything for me

تو هرکاری واسه من میکنی

Who run the world? Girls!(x4)

کی دنیا رو اداره میکنه؟ دخترا !

Who run this motha? Girls!(x4)

کی این مادر **** رو اداره میکنه ؟ دخترا

Who run the world? Girls!(x4)

کی دنیا رو اداره میکنه؟ دخترا !

It’s hot up in here

این بالا خیلی گرمه

DJ don’t be scared to run this, run this back

دی جی نترس که این آهنگو به عقب برگردونی

I’m repping for the girls who taking over the world

من دارم رپ میخونم برای دختری که این دنیا رو میگیره

Help me raise a glass for the college grads

کمکم کنین به سلامتی کسایی که کالج میرن بنوشم

Anyone rolling I’ll let you know what time it is, check

هرکی غلت میزنه بهت میگم ساعت چنده، ممانعت نکن

You can’t hold me

نمیتونی منو بغل کنی

I work my 9 to 5 and I cut my check

من از ساعت 9 تا 5 کار میکنم و چکمو پاره میکنم

This goes out to all the women getting it in,

این میره بیرون همه خانوما میان تو

Get on your grind

تو خرحمالی کردن پیشرفت کنین

To the other men that respect what I do

روی صحبتم با مرداییه که به کاری که میکنم احترام میذارن

Please accept my shine

لطفا درخشش منو بپذیرین

Boy I know you love it

عزیزم میدونم عاشقشی

How were smart enough to make these millions

ما به اندازه کافی باهوش هستیم که اینو زیاد کنیم

Strong enough to bear the children

به اندازه کافی قوی هستیم که بچه هارو بزاییم

Then get back to business

بعدم به زندگی عادی برگردیم

See, you better not play me

میبینی، بهتره با من بازی نکنی

Dont come here baby

اینجا نیا عزیزم

Hope you still like me

امیدوارم هنوز دوستم داشته باشی

Fuck you, Pay me

لعنتی، پولمو بده

My persuasion can build a nation

اقناع من می تواند یک ملت بسازد

Endless power

قدرت بی پایان

With our love we can devour

با عشقمان می توانیم ببلعیم

You’ll do anything for me

تو برای من هر کاری خواهی کرد

Who run the world? Girls!(x4)

کی دنیا رو اداره میکنه؟ دخترا !

Who run this motha? Girls!(x4)

کی این مادر **** رو اداره میکنه ؟ دخترا

Who run the world? Girls!(x4)

کی دنیا رو اداره میکنه؟ دخترا !

Who are we? What we run? The world (who run this motha, yeah)(x2)

ما کی هستیم ؟ ما چیرو اداره میکنیم؟ دنیا رو ( کی این مادر **** رو اداره میکنه، آره)

Who are we? What do we run? We run the world!(who run this motha, yeah)

ما کی هستیم ؟ ما چیرو اداره میکنیم؟ ما دنیا را اداره میکنیم( کی این مادر **** رو اداره میکنه، آره)

Who are we? What we run? We run the world

ما کی هستیم ؟ ما چیرو اداره میکنیم؟ ما دنیا را اداره میکنیم

Who run the world? Girls

کی دنیا رو اداره میکنه ؟ دخترا

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید