مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Irreplaceable از Beyonce با متن و ترجمه

بازدید 939

To the left, to the left
To the left, to the left
دور میریزم، دور میریزم

Mmm
To the left, to the left
دور میریزم، دور میریزم

Everything you own in the box to the left
هر چیزی ک در جعبه ماله تو هست رو دور میریزم

In the closet, that’s my stuff
در کمد، این ماله من

Yes, if I bought it, nigga, please don’t touch (Don’t touch)
آره، اگه من خریدمش، نیگا، لطفا بهش دست نزن

And keep talking that mess, that’s fine
و همون چرت و پرتاتو بگو، اشکالی نداره

But could you walk and talk at the same time?
اما آیا ممکنه همزمان که داری زر میزنی راتو بکشی بری بیرون؟

And, it’s my name that’s on that Jag
و اون جگوار ب اسم منه

So remove your bags, let me call you a cab
پس ساکاتو بریز بیرون، بذار برات ی تاکسی بگیرم

Standing in the front yard
در حیاط جلویی ایستادی

Tellin’ me, how I’m such a fool
و بهم میگی که چقدر احمقم

Talkin’ ’bout, how I’ll never ever find a man like you
داری راجب این حرف میزنی که هیچوقت مردی مثل تو رو پیدا نمیکنم

You got me twisted
تو اشتباه فکر میکنی

You must not know ’bout me
You must not know ’bout me
احتمالا تو منو نشناختی

I could have another you in a minute
من میتونم در کسری از دقیقه یکی مثل تو رو داشته باشم

Matter of fact, he’ll be here in a minute, baby
در حقیقت، اون پسر در عرض یک دقیقه اینجا خواهد بود عزیزم

You must not know ’bout me
You must not know ’bout me
احتمالا تو منو نشناختی

I can have another you by tomorrow
من میتونم تا فردا یکی مثل تو رو داشته باشم

So don’t you ever for a second get to thinking
پس اصلا پیش خودت فکر نکن که

You’re irreplaceable
تو غیرقابل جایگزینی

So go ahead and get gone
پس را تو بکش و برو

Call up that chick and see if she’s home
به اون دختره زنگ بزن و ببین خونست

Oops, I bet you thought, that I didn’t know
اوه، شرط میبندم فکر میکردی، من خبر ندارم

What did you think I was putting you out for?
فکر کردی واسه چی انداختمت بیرون؟

‘Cause you was untrue
چون تو باهام صادق نبودی

Rollin’ her ’round in the car that I bought you
با ماشینی ک من برات خریده بودم دختررو میچرخوندی

Baby, drop them keys
عزیزم، کلیدارو بذار زمین

Hurry up before your taxi leaves
عجله کن تا تاکسیت نرفته

Standing in the front yard
در حیاط جلویی ایستادی

Tellin’ me, how I’m such a fool
و بهم میگی که چقدر احمقم

Talkin’ ’bout, how I’ll never ever find a man like you
داری راجب این حرف میزنی که هیچوقت مردی مثل تو رو پیدا نمیکنم

You got me twisted
تو اشتباه فکر میکنی

You must not know ’bout me
You must not know ’bout me
احتمالا تو منو نشناختی

I could have another you in a minute
من میتونم در کسری از دقیقه یکی مثل تو رو داشته باشم

Matter of fact, he’ll be here in a minute, baby
در حقیقت، اون پسر در عرض یک دقیقه اینجا خواهد بود عزیزم

You must not know ’bout me
You must not know ’bout me
احتمالا تو منو نشناختی

I will have another you by tomorrow
من میتونم تا فردا یکی مثل تو رو داشته باشم

So don’t you ever for a second get to thinking
پس اصلا پیش خودت فکر نکن که

You’re irreplaceable (Irreplaceable)
تو غیرقابل جایگزینی

So since I’m not your everything (Irreplaceable)
پس از وقتی ک من همه چیزت نیستم

How about I’ll be nothing (Nothing)
چطوره هیچیت نباشم

Nothing at all to you (Nothing)
اصلا هیچ نسبتی باهات نداشته باشم

Baby, I won’t shed a tear for you (I won’t shed a tear)
عزیزم، اصلا ی قطره اشکم برات نخواهم ریخت

I won’t lose a wink of sleep
ب خاطر تو یک شب هم بیخواب نخواهم ماند

‘Cause the truth of the matter is
چون حقیقت اینه که

Replacing you was so easy
جایگزین پیدا کردن واسه تو خیلی راحته

To the left, to the left
To the left, to the left
Mmm
To the left, to the left
دور میریزم، دور میریزم

Everything you own in the box to the left
هر چیزی ک در جعبه ماله تو هست رو دور میریزم

To the left, to the left
دور میریزم، دور میریزم

Don’t you ever for a second get to thinking
پس اصلا پیش خودت فکر نکن که

Youre irreplaceable
تو غیرقابل جایگزینی

You must not know ’bout me
You must not know ’bout me
احتمالا تو منو نشناختی

I could have another you in a minute
من میتونم در کسری از دقیقه یکی مثل تو رو داشته باشم

Matter of fact, he’ll be here in a minute, baby
در حقیقت، اون پسر در عرض یک دقیقه اینجا خواهد بود عزیزم

You must not know ’bout me
You must not know ’bout me
احتمالا تو منو نشناختی

I can have another you by tomorrow
من میتونم تا فردا یکی مثل تو رو داشته باشم

So don’t you ever for a second get to thinking
پس اصلا پیش خودت فکر نکن که

You must not know ’bout me (Baby, yeah)
You must not know ’bout me
احتمالا تو منو نشناختی

I could have another you in a minute
من میتونم در کسری از دقیقه یکی مثل تو رو داشته باشم

Matter of fact, hell be here in a minute
در حقیقت، اون پسر در عرض یک دقیقه اینجا خواهد بود

You can pack all your bags, we’re finished
میتونی تمام وسایلاتو جمع کنی، رابطه ما تمومه

(You must not know ’bout me)
احتمالا تو منو نشناختی

‘Cause you made your bed, now lay in it
چون تو خودت خربزه خوردی و الان باید پای لرزش بشینی

(You must not know ’bout me)
احتمالا تو منو نشناختی

I can have another you by tomorrow
میتونم تا فردا یکی مثل تو رو واسه خودم جور کنم

Don’t you ever for a second get to thinking
پس اصلا پیش خودت فکر نکن که

You’re irreplaceable
تو غیرقابل جایگزینی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.