مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Visions (Don’t Go) از Bebe Rexha با متن و ترجمه

بازدید 1132

I can read the signs written in your eyes (You cannot hide, oh)
من میتونم نشانه هایی که در چشمت نوشته شده رو بخونم (نمیتونی قایمش کنی)

How do you sleep in your bed of lies? (Oh, oh)
چطوری میتونی با اینهم دروغ سر راحت رو بالش بذاری؟

I saw you in a dream, you were waving goodbye (I think I cried, oh)
من تو رو در خواب دیدم، تو داشتی دست تکون میدادی و خداحافظی میکردی (فک کنم گریه کردم)

I’ve been holdin’ my breath for the longest time-ime
من برای مدت خیلی زیادی نفسم رو حبس کردم

The truth might break us
حقیقت ممکنه مارو بشکنه

Only love can save us, so
فقط عشق میتونه نجاتمون بده، پس

Baby, please, baby, please, baby, please don’t go (Go, go)
عزیزم لطفا، عزیزم لطفا، عزیزم لطفا نرو

Stay with me, stay with me ’cause I need you close (Close, close)
در کنارم بمون، در کنارم بمون، چون نیاز دارم پیشم باشی

Every second you’re gone, my whole world turns cold (Cold, cold)
هر بار که میری دنیای من سرد میشه

Baby, please, baby, please, baby, please don’t go (Go)
عزیزم لطفا، عزیزم لطفا، عزیزم لطفا نرو

I’ve been feelin’ low, mighta got too high (Unwind my mind, oh)
حالم خوش نیست، ممکنه نئشه بوده باشم

All I see are visions of another life (Oh, oh)
تمام چیزی که میبینم تصاویری از ی زندگی دیگست

Standin’ in the eye of the hurricane (Can’t stop the rain, oh)
چشم در چشم طوفان ایستادم( نمیتونم باران رو متوقف کنم)

I pray it’ll wash away your pain-ain
انقدر دعا میکنم تا درد تو شسته بشه

The truth is dangerous
حقیقت خطرناکه

I dont wanna face it, so
نمیخوام باهاش رو در رو بشم، پس

Baby, please, baby, please, baby, please dont go (Go, go)
عزیزم لطفا، عزیزم لطفا، عزیزم لطفا نرو

Stay with me, stay with me ’cause I need you close (Close, close)
در کنارم بمون، در کنارم بمون، چون نیاز دارم پیشم باشی

Every second you’re gone, my whole world turns cold (Cold, cold)
هر بار که میری دنیای من سرد میشه

Baby, please, baby, please, baby, please don’t go (Go)
عزیزم لطفا، عزیزم لطفا، عزیزم لطفا نرو

Nothin’ in this world I wouldn’t do
هر کاری باشه انجام میدم

Nothin’ in this world that feels like you
هیچ چیز در این دنیا مثل تو نیست

Yeah, you got me floatin’ on the floor (Ah)
آره تو کاری کردی من دراز به دراز بیفتم رو زمین

Yeah, you always leave me wantin’ more
آره تو همیشه در حالی منو ترک میکنی که من بیشتر بخوامت

Baby, please, baby, please, baby, please don’t go (Go, go; yeah)
عزیزم لطفا، عزیزم لطفا، عزیزم لطفا نرو

Stay with me, stay with me ’cause I need you close (Close, close)
در کنارم بمون، در کنارم بمون، چون نیاز دارم پیشم باشی

(I need you close, I need you close)
میخوام پیشم باشی

Every second youre gone, my whole world turns cold (Cold, cold; yeah, hey, hey)
هر بار که میری دنیای من سرد میشه

Baby, please, baby, please, baby, please don’t go (Go)
عزیزم لطفا، عزیزم لطفا، عزیزم لطفا نرو

Baby, please don’t go
عزیزم خواهشا نرو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید