مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Naked از Ava Max با متن و ترجمه

بازدید 316

Wrap me in designer sheets

منو توی کاغذ کادو بپیچ

and trace along this frame

و توی این قاب ضبط ام کن

Ask me why they

ازم بپرس چرا اونا

used to say that

همش میگفتن

trouble was my name?

که اسمم درد سر بوده؟

I’ve been playin’ a fool

من داشتم نقش یه روانی رو بازی میکردم

since I stepped into the game

از وقتی که پامو توی بازی گذاشتم

Tell me I’m like Heaven

بهم بگو من مثل بهشت می مونم

take the good Lord’s name in vain

و بیخودی اسم خدای عزیز رو نیار وسط

But when I play my cards

اما وقتی که دارم کارت هامو بازی میکنم

keep ’em close to my chest

نزدیک سینم نگهشون میدارم

Never fall in love

هیچوقت به دام عشق نیافتادم

everybody loses the bet

چون هرکی بوده شرط رو باخته

But underneath

اما تو این مورد

I just need to forget

فقط نیاز دارم که فراموش کنم

So come and get me undressed

پس بیا لباسامو در بیار

Well, you can take off all my clothes

خب تو میتونی همه ی لباس هامو دربیاری

And never see me naked

ولی هیچوقت منو لخت نمیبینی

See me for real

منو واقعا ببین

If you don’t know my heart

اگه تو قلب من رو نشناسی

You’re never gonna break it

هیچوقت هم نمیتونی بشکنیش

Baby

عزیزم

Tell me if it’s safe to bare my soul

بهم بگو اگه امنه که من روح و روانمو بی پرده کنم

I wanna show you my deepest secrets

چون میخوام بهت عمیق ترین راز هامو نشون بدم

I think I’m ready to be exposed

فکر میکنم که حاظرم خودمو برات افشا کنم

I want you watching me

میخوام منو ببینی

When you take off all my clothes

وقتی که داری لباسامو در میاری

And really see me naked

و واقعا منو لخت ببینی

See me for real

منو واقعا ببینی

If I let you leave the light on

اگه من بزارم که تو این چراغ رو روشن بزاری

and I drop my guard

و من دیوارهای دورمو خراب کنم

Promise that you’ll see me

بهت قول میدم که منو

for my truth and not my scars

با واقعیتم میبینی و زخم هامو نمیبینی

But when I play my cards

اما وقتی که دارم کارت هامو بازی میکنم

keep ’em close to my chest

نزدیک سینم نگهشون میدارم

Never fall in love

هیچوقت به دام عشق نیافتادم

everybody loses the bet

چون هرکی بوده شرط رو باخته

But underneath

اما تو این مورد

I just need to forget

فقط نیاز دارم که فراموش کنم

So come and get me undressed

پس بیا و لباسامو در بیار

Well, you can take off all my clothes

خب تو میتونی همه ی لباس هامو دربیاری

And never see me naked

ولی هیچوقت منو لخت نمیبینی

See me for real

منو واقعا ببین

If you don’t know my heart

اگه تو قلب من رو نشناسی

You’re never gonna break it

هیچوقت هم نمیتونی بشکنیش

Baby

عزیزم

Tell me if it’s safe to bare my soul

بهم بگو اگه امنه که من روح و روانمو بی پرده کنم

I wanna show you my deepest secrets

چون میخوام بهت عمیق ترین راز هامو نشون بدم

I think I’m ready to be exposed

فکر میکنم که حاظرم خودمو برات افشا کنم

I want you watching me

میخوام منو ببینی

When you take off all my clothes

وقتی که داری لباسامو در میاری

And really see me naked

و واقعا منو لخت ببینی

See me for real

منو واقعا ببینی

If I keep my distance

اگه من فاصلمو باهات حفظ کنم

I can’t connect with you

نمیتونم باهات در ارتباط باشم

Lay my head on your chest

سرمو روی سینت بزارم

and just surrender

و فقط تسلیم بشم

Just surrender to you

فقط تسلیم بشم، به تــــــو

Well, you can take off all my clothes

خب تو میتونی همه ی لباس هامو دربیاری

And never see me naked

ولی هیچوقت منو لخت نمیبینی

If you don’t know my heart

اگه تو قلب من رو نشناسی

You’re never gonna break it, yeah

هیچوقت هم نمیتونی بشکنیش، آره

(Oh, you) Tell me if it’s safe to bare my soul

اوه تو) بهم بگو اگه امنه که من روح و روانمو بی پرده کنم)

I wanna show you my deepest secrets

چون میخوام بهت عمیق ترین راز هامو نشون بدم

I think Im ready to be exposed

فکر میکنم که حاظرم خودمو برات افشا کنم

I want you watching me

میخوام منو ببینی

When you take off all my clothes

وقتی که داری لباسامو در میاری

And really see me naked

و واقعا منو لخت ببینی

See me for real

منو واقعا ببینی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید