مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Blinding Lights از The Weeknd با متن و ترجمه

Yeah

آره

I’ve been tryna call

من سعی کردم تماس بگیرم

I’ve been on my own for long enough

من به اندازه کافی در خودم بودم

Maybe you can show me how to love, maybe

شاید تو بتونی به من نشونی بدی چگونه دوست داشته باشم ، شاید

I’m going through withdrawals

من میرم از طریق برداشت هام

You don’t even have to do too much

اصلا مجبور نیستی خیلی کار کنی

You can turn me on with just a touch, baby

میتونی منو روشن کنی فقط با یک لمس ، عزیزم

I look around and

دور و بر نگاه میکنم و

Sin City’s cold and empty (Oh)

شهر گناه سرده و خالی

No one’s around to judge me (Oh)

هیچکس دور و بر نیست که منو قضاوت کنه

I can’t see clearly when you’re gone

نمیتونم درست ببینم وقتی تو میری

I said, ooh, I’m blinded by the lights

من گفتم، اووه، من کور شدم با نور

No, I cant sleep until I feel your touch

نه، من نمیتونم بخوابم تا وقتی که لمس تورو حس نکنم

I said, ooh, I’m drowning in the night

من گفتم، اووه، من غرق شدم در نور

Oh, when I’m like this, you’re the one I trust

اوه، وقتی اینجوریم، تو تنها کسی هستی که اعتماد دارم

Hey, hey, hey

هی، هی، هی

I’m running out of time

دارم فرار میکنم از زمان

‘Cause I can see the sun light up the sky

چون میتونم بالا اومدن نور خورشید توی آسمون ببینم

So I hit the road in overdrive, baby, oh

پس به جاده میزنم بیش از حد، عزیزم

The city’s cold and empty (Oh)

شهر سرد و خالیه

No one’s around to judge me (Oh)

هیچکس دور و بر نیست که منو قضاوت کنه

I can’t see clearly when you’re gone

نمیتونم درست ببینم وقتی تو میری

I said, ooh, Im blinded by the lights

من گفتم، اووه، من کور شدم با نور

No, I can’t sleep until I feel your touch

نه، من نمیتونم بخوابم تا وقتی که لمس تورو حس نکنم

I said, ooh, I’m drowning in the night

من گفتم، اووه، من غرق شدم در نور

Oh, when I’m like this, you’re the one I trust

اوه، وقتی اینجوریم، تو تنها کسی هستی که اعتماد دارم

I’m just calling back to let you know (Back to let you know)

من فقط میرم تا بدونی، تا بهت اطلاع بدم

I could never say it on the phone (Say it on the phone)

من هیچوقت نمیتونم اینو پای تلفن بگم

Will never let you go this time (Ooh)

هیچوقت اجازه نداری بری این بار

I said, ooh, Im blinded by the lights

من گفتم، اووه، من کور شدم با نور

No, I can’t sleep until I feel your touch

نه، من نمیتونم بخوابم تا وقتی که لمس تورو حس نکنم

Hey, hey, hey

هی، هی، هی

Hey, hey, hey

هی، هی، هی

I said, ooh, I’m blinded by the lights

من گفتم، اووه، من کور شدم با نور

No, I can’t sleep until I feel your touch

نه، من نمیتونم بخوابم تا وقتی که لمس تورو حس نکنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید