مجله علمی تفریحی بیبیس

آهنگ انگلیسی با معنی فارسی

دانلود آهنگ This Is America از Childish Gambino با متن و ترجمه

Yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚yeah‚ yeah‚ go‚ go away آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,دور,دور شو Yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚yeah‚ yeah‚ go‚ go away آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,دور,دور شو Yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚yeah‚ yeah‚ go‚ go away آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,دور,دور ادامه مطلب