مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Floating Through Space از sia با متن و ترجمه

You made it through another day

تو یه روز دیگه رو هم سلامت پشت سر گذاشتی

You made it through another day

تو یه روز دیگه رو هم سلامت پشت سر گذاشتی

You did it, let’s celebrate, oh, oh

تو سلامت پشت سر گذاشتیش، بیا جشن بگیریم، اوه اوه

Some days, you feel you’ll break

بعضی روزها، تو حس میکنی قراره بشکنی

But you made it through another day

اما تو یه روز دیگه رو سلامت پشت سر گذاشتی

Yeah, you did it, let’s celebrate, oh

آره، تو سلامت پشت سر گذاشتیش، بیا جشن بگیریم، اوه

24/7 and 365

بیست و چهار ساعت از هفت روز هفته و ۳۶۵ روز سال

You made another day, made it alive

تو یه روز دیگه رو سلامت پشت سر گذاشتی

Made another day, made it alive (Yeah)

تو یه روز دیگه رو سلامت پشت سر گذاشتی، آره

24/7 and 365

بیست و چهار ساعت از هفت روز هفته و ۳۶۵ روز سال

You made another day, made it alive

تو یه روز دیگه رو سلامت پشت سر گذاشتی

Made another day, made it alive (Yeah)

تو یه روز دیگه رو سلامت پشت سر گذاشتی، آره

So today, baby

پس امروز، عزیزم

Remember its okay

یادت باشه اشکالی نداره (اوضاع روبراهه)

We’re all floatin’ through space (Floatin’ through)

ما هممون توی فضا شناوریم (شناوریم)

Today, baby

امروز، عزیزم

Remembеr you’re okay

یادت باشه تو خوبی

We’re all floatin’ through spacе (Floatin’ through)

ما هممون توی فضا شناوریم (شناوریم)

Floatin’ through, floatin’ through, floatin’ through

توی فضا شناوریم، توی فضا شناوریم، توی فضا شناوریم

Floatin’ through space (Floatin’ through)

توی فضا شناوریم (شناوریم)

We’re floatin’ through space, we’re floatin’ through space

ما هممون توی فضا شناوریم، ما هممون توی فضا شناوریم

We’re floatin’ through space (Floatin’ through)

ما هممون توی فضا شناوریم (شناوریم)

We are like grains of sand

ما مثل دونه های شن هستیم

Better to be holdin’ hands

بهتره دستای هم رو بگیریم

Better to be holdin’ hands, oh

بهتره دستای هم رو بگیریم، اوه

We are like grains of sand

ما مثل دونه های شن هستیم

Better to be holdin’ hands

بهتره دستای هم رو بگیریم

Better to be holdin’ hands, yeah

بهتره دستای هم رو بگیریم، اره

You made another day, made it alive

تو یه روز دیگه رو سلامت پشت سر گذاشتی

Made another day, made it alive (Yeah)

تو یه روز دیگه رو سلامت پشت سر گذاشتی، آره

So today, baby

پس امروز، عزیزم

Remember it’s okay

یادت باشه اشکالی نداره (اوضاع روبراهه)

We’re all floatin’ through space (Floatin’ through)

ما هممون توی فضا شناوریم (شناوریم)

Today, baby

امروز، عزیزم

Remembеr you’re okay

یادت باشه تو خوبی

We’re all floatin’ through spacе

ما هممون توی فضا شناوریم

Oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه

So today, baby (Yeah, yeah)

پس امروز، عزیزم (آره، آره)

Remember it’s okay

یادت باشه اشکالی نداره (اوضاع روبراهه)

Were all floatin’ through space (Hey, floatin’ through)

ما هممون توی فضا شناوریم (هی، ما شناوریم)

Today, baby (Yeah)

امروز، عزیزم (آره)

Remember you’re okay (Yeah)

یادت باشه تو خوبی (آره*

We’re all floatin’ through space (Yeah, floatin’ through)

ما هممون توی فضا شناوریم (آره،ما شناوریم)

Floatin’ through (Yeah), floatin’ through

ما شناوریم (آره)، ما شناوریم

Floatin’ through space (Floatin’ through)

ما هممون توی فضا شناوریم (شناوریم)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید