مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب قوانین نظرسنجی پس از ساخت کشتی – بخش 7

بازدید 592
  • عنوان کتاب: RULES FOR SURVEY AFTER CONSTRUCTION
  • نویسنده: American Bureau of Shipping
  • حوزه: کشتی سازی
  • سال انتشار: 2024
  • تعداد صفحه: 836
  • زبان اصلی: انگلیسی
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل: 52.6 مگابایت

در تلاش برای تسهیل استفاده و نگهداری بهتر قوانین بررسی پس از ساخت، ABS بیست و دو (22) قانون و راهنمای ABS را در این کتابچه “قوانین بررسی پس از ساخت” برای سال 2001 ادغام کرده است. قوانین مورد نیاز قوانین ABS و راهنماهای فهرست شده در فصل 1، بخش 1، بخش 1 “کاربرد” (7-1-1/1) این قوانین. این قوانین در مورد سایر قوانین یا راهنمای ABS که شامل بررسی الزامات ساخت و ساز هستند اعمال نمی شود، مگر اینکه یک قانون یا راهنمای خاص به هر یک از الزامات بررسی قوانین یا راهنماهای ABS فهرست شده در 7-1-1/1 اشاره کند. فصل های 1 تا 8 شامل قوانین بررسی است که دارای الزامات مشترک برای انواع مختلف کشتی و مناطق خدمات جغرافیایی است. در مواردی که الزامات بررسی با توجه به محدودیت جغرافیایی کشتی در این قوانین متفاوت است، فصل به خدمات نامحدود، خدمات دریاچه های بزرگ، و رودخانه ها و خدمات آبراه های درون ساحلی تقسیم شده است. در مواردی که الزامات بررسی برای انواع مختلف کشتی مشترک است، هر نوع بررسی شامل الزاماتی است که برای همه کشتی ها قابل اجرا است. هنگامی که الزامات اضافی برای یک نوع کشتی خاص اعمال می شود، یا به جای الزامات رایج است، آنها پس از الزامات برای همه کشتی ها فهرست می شوند. الزامات کشتی ها در برنامه بررسی پیشرفته (ESP) در هر نوع بررسی گنجانده شده است. فصل 9 شامل الزامات نظرسنجی برای حفظ نماد کلاس برای یک سیستم یا سرویس اضافی است. فصل‌های 10 تا 12 شامل قوانین نظرسنجی منحصربه‌فردی برای داک‌های خشک شناور، وسایل نقلیه زیر آب و قایق‌های بادبانی است که نماد AMS را دریافت نمی‌کنند. فاصله بررسی و الزامات بررسی ذکر شده در این فصل فقط برای این نوع کشتی اعمال می شود. پیوست شامل چندین راهنمای ABS مربوط به بررسی پس از ساخت و همچنین شامل برنامه ریزی، گزارش و گواهی شرکت های اندازه گیری ضخامت مورد نیاز برنامه بررسی پیشرفته است. به منظور توضیح بیشتر قالب بندی جدید موجود در این قوانین، کشتی های نمونه و الزامات بررسی قابل اجرا آنها در جدول در صفحه زیر نشان داده شده است.

In an effort to facilitate usage and better maintain survey after construction Rules, ABS has consolidated twenty-two (22) ABS Rules and Guides into this “Rules for Survey after Construction” booklet for 2001. These requirements apply to and supersede all survey after construction Rules required by the ABS Rules and Guides listed in Chapter 1, Section 1, Subsection 1 “Application” (7-1-1/1) of these Rules. These Rules do not apply to any other ABS Rules or Guide containing survey after construction requirements unless a particular Rule or Guide references any of the survey requirements of the ABS Rules or Guides listed in 7-1-1/1. Chapters 1 through 8 contains survey Rules that have common requirements for different vessel types and geographical service areas. Where survey requirements differ according to the vessel’s geographical limitation in these Rules, the chapter has been sectioned into Unrestricted Service, Great Lakes Service, and Rivers and Intracoastal Waterways Services. Where survey requirements are common to different vessel types, each survey type will contain requirements applicable to all vessels. When additional requirements are applicable to a specific vessel type, or are in lieu of the common requirement, they will be listed after the requirements for all vessels. The requirements for vessels in the Enhanced Survey Program (ESP) have been incorporated into each survey type. Chapter 9 contains survey requirements to maintain a Class Notation for an additional system or service. Chapters 10 through 12 contain unique survey Rules for Floating Drydocks, Underwater Vehicles and Sailing Yachts not Receiving AMS Notation. The survey interval and survey requirements noted in these chapters only apply to these vessel types. The Appendix includes several ABS Guides relating to survey after construction and also contains planning, reporting and certification of thickness measurement firms required by the Enhanced Survey Program. In order to further explain the new formatting contained in these Rules, sample vessels and their applicable survey requirements are illustrated in the table on the following page.

این کتاب را میتوانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید:

Download: RULES FOR SURVEY AFTER CONSTRUCTION

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید