مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Secrets از OneRepublic با متن و ترجمه

I need another story
من یه داستان دیگه ای نیاز دارم

Something to get off my chest
یه چیزی که از تو دلم بریزم بیرون

My life gets kinda boring
زندگی من یجورایی کسل کننده شده

Need something that I can confess
به یه چیزی نیاز دارم که بتونم اعتراف کنم

′Til all my sleeves are stained red
آستین هام به لکه ننگی آلوده شدند

From all the truth that I’ve said
از تمام حقایقی که گفته ام

Come by it honestly I swear
با این صداقت اومدم ، قسم میخورم

Thought you saw me wink, no
فکر کردی منو درحال چشمک زدن دیدی؟ (فکر کردی الکی گفتم؟)، نه

I′ve been on the brink
من در حاشیه بودم

So tell me what you want to hear
پس بگو چی میخوای بدونی ازم

Something that will light those ears
چیزایی که شگفت زدت کنن

I’m sick of all the insincere
من از همه ریاکاری ها خسته شدم

So I’m gonna give all my secrets away
پس من میخوام که همه رازهامو رو کنم

This time
این بار

Don′t need another perfect lie
من به دروغی دیگه احتیاج ندارم

Don′t care if critics ever jump in line
اهمیتی نمیدم اگر منتقدی تو حرفام بپره

I’m gonna give all my secrets away
پس میخوام همه رازهامو رو کنم

My God, amazing how we got this far
خدای من ، شگفت آوره که تا اینجا رسیدیم

It′s like we’re chasing all those stars
مثه این میمونه ما دنبال اون ستاره هاییم

Who′s driving shiny big black cars
کی ماشین درخشان بزرگ و مشکی رو میرونه

And every day I see the news
و من هر روز که اخبار رو میبینم

All the problems that we could solve
تمام مشکلاتی که ما میتونستیم حل کنیم

And when a situation rises
و وقتی مشکلی بزرگ شد

Just write it into an album
فقط باهاش یه آلبوم بنویسیم

Send it straight to gold
مستقیما تبدیل به طلا میکنیمش

But I don’t really like my flow, no
ولی من واقعا حس (جریان) الانم رو دوست ندارم, نه

So tell me what you want to hear
پس بگو چی میخوای بدونی ازم

Something that will light those ears
چیزایی که شگفت زدت کنن

I′m sick of all the insincere
من از همه ریاکاری ها بدم اومده

So I’m gonna give all my secrets away
پس من میخوام که همه رازهامو رو کنم

This time
این بار

Don’t need another perfect lie
من به دروغ بی نقص دیگه احتیاج ندارم

Don′t care if critics ever jump in line
اهمیتی نمیدم یه منتقد تو حرفام بپره

I′m gonna give all my secrets away
من همه رازهام رو دور میریزم

Ooh
اوووه

Got no reason, got no shame
هیچ دلیلی ندارم، هیچ شرمی ندارم

Got no family I can blame
خانواده ای ندارم که بتونم سرزنش شون کنم

Just don’t let me disappear
فقط نزار غیب شم

I′ma tell you everything
من به تو همه چی رو میگم

So tell me what you want to hear
پس بگو چی میخوای بدونی ازم

Something that’ll light those ears
چیزایی که با شنیدنش شگفت زده شی (گوش هات روشن شه)

I′m sick of all the insincere
من از همه ریاکاری ها بدم اومده

So I’m gonna give all my secrets away
پس من میخوام که همه رازهامو رو کنم

This time
این بار

Don′t need another perfect lie
به دروغ دیگه ای نیاز ندارم

Don’t care if critics ever jump in line
اهمیتی نمیدم اگه کسی به حرفام عیب بگیره

I’m gonna give all my secrets away
پس میخوام همه رازهامو رو کنم

So tell me what you want to hear
پس بگو چی میخوای بدونی ازم

Something that′ll light those ears
چیزایی که گوشات داغ کنند

Im sick of all the insincere
از همه ریاکاری ها بیزار شدم

So I’m gonna give all my secrets away
پس من میخوام که همه رازهامو رو کنم

This time
این بار

Don′t need another perfect lie
به دروغ دیگه ای نیاز ندارم

Don’t care if critics ever jump in line
اهمیتی نمیدم اگه کسی به حرفام عیب بگیره

Im gonna give all my secrets away
همه رازهام رو دور میریزم

All my secrets away
همه رازهام رو دور میریزم

All my secrets away
همه رازهام رو دور میریزم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.