مجله علمی تفریحی بیبیس
0

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 19 نهج البلاغه (خطاب به اشعث بن قیس) با فایل صوتی

بازدید 43

امام (ع) در مسجد كوفه در سال 38 هجری سخنرانی می كرد، اشعث بن قیس به یكی از مطالب آن اعتراض كرد و گفت: این سخن به زیان تو است، نه به سود تو. امام (ع) نگاه خود را به او دوخت و فرمود:

چه كسی تو را آگاهاندكه چه چیزی به سود، یا زیان من است؟ لعنت خدا و لعنتِ لعنت كنندگان، بر تو باد ای بافنده، فرزند بافنده، منافِق پسرِ كافر!. سوگند به خدا!، تو یك بار در زمان كُفر و بار دیگر در حكومت اسلام، اسیر شدی، و مال وخویشاوندی تو، هر دو بار نتوانست به فریادت برسد. مردى که عشیره خود را به دم شمشیر بسپارد، و مرگ را به سوى آنان کشاند حق اوست که نزدیکانش با او دشمنى ورزند، و بیگانگان از او ایمن نباشند. میگویم: (منظور امام (ع) این است كه اشعث بن قیس یك بار وقتی كه كافر بود اسیر شد و بار دیگر آنگاه كه مسلمان شد و شمشیرها را به سوی قبیله اش راهنمایی كرد، مربوط به جریانی است كه اشعث قبیلۀ خود را فریب داد، تا خالد بن ولید، آنها را غافلگیر كند و از دم شمشیر بگذراند كه پس از آن خیانت او را با لقب « عُرف النّار » (چیزی كه آتش را بپوشاند) ، می نامیدند و این لقبی بود كه به نیرنگباز می دادند.)

Amir al-mu’minin was delivering a lecture from the pulpit of (the mosque of) Kufah when al-Ash`ath ibn Qays objected and said, “O’ Amir al-mu’minin this thing is not in your favour but against you.”Amir al-mu’minin looked at him with anger and said:

How do you know what is for me and what is against me? ! Curse of Allah and others be on you. You are a weaver and son of a weaver. You are the son of an unbeliever and yourself a hypocrite. You were arrested once by the Unbelievers and once by the Muslims, but your wealth and birth could not save you from either. The man who contrives for his own people to be put to sword and invites death and destruction for them does deserve that the near ones should hate him and the remote ones should not trust him. as-Sayyid ar-Radi says: This man was arrested once when an unbeliever and once in days of Islam. As for Amir al-mu’minin’s words that the man contrived for his own people to be put to sword, the reference herein is to the incident which occurred to al-Ash`ath ibn Qays in confrontation with Khalid ibn Walid at Yamamah, where he deceived his people and contrived a trick till Khalid attacked them. After this incident his people nicknamed him “`Urf an-Nar” which in the parlance stood for traitor.

فایل صوتی فارسی مربوط به این خطبه را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Download: Nahjul-Balagah-Sermon-019

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.