مجله علمی تفریحی بیبیس
0

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 16 نهج البلاغه (پس از بیعت مردم مدینه با امام) با فایل صوتی

بازدید 58

پس از بیعت مردم مدینه با امام (ع) این اوّلین سخنرانی آن حضرت در سال 35 هجری است.

آن چه میگویم به عهده می گیرم، و خود به آن پایبَندم. كسی كه عبرت ها برای او آشكار شود، و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خویشتن داری او را از سقوط در شبهات نگه می دارد. آگاه باشید، تیره روزیها و آزمایش ها، همانند زمان بعثت پیامبر (ص) بار دیگر به شما روی آورد. سوگند به خدایی كه پیامبر (ص) را به حق مبعوث كرد، سخت آزمایش م یشوید، چون دانه ای كه در غربال ریزند، یا غذایی كه در دیگ گذارند! به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد، تا آن كه پایین به بالا، و بالا به پایین رود؛ آنان كه سابقه ای در اسلام داشتند، و تاكنون منزوی بودند، بر سر كار می‌آیند، و آنها كه به ناحق، پیشی گرفتند، عقب زده خواهند شد. به خدا سوگند، كه هيچ سخنى را پنهان نداشته ام و دروغ نگفته ام كه من از چنين مقامى و چنين روزى آگاه شده بودم.  آگاه باشید! همانا گناهان چون مرك بهای بدرفتارند كه سواران خود )گناهكاران ( را عنان رها شده در آتش دوزخ می اندازند. آگاه باشید! همانا تقوا، چونان مركب های فرمانبرداری است كه سواران خود را، عنان بر دست، وارد بهشت جاویدان می كنند. حقّ و باطل همیشه در پیكارند، و برای هر كدام طرفدارانی است. اگر باطل پیروز شود، جای شگفتی نیست، از دیر باز چنین بوده، و اگر طرفداران حق اندكند، چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز شوند، امّا كمتر اتّفاق می افتد كه چیز رفته باز گردد. می گویم: «كلمات امام (ع) پیرامون حقّ و باطل، از سخنان نیكویی است كه كلام كسی از سخن سرایان به آن نخواهد رسید، و بیش از آن چه كه ما در شگفت شویم، شگفتی، برابر آن فرومانده است، در این كلمات امام (ع)  ریزه كاری هایی از فصاحت است كه نه زبان قدرت شرح آن را دارد، و نه انسانی م یتواند از دَرّه های عمیق آن بگذرد، این اعتراف مرا كسانی كه در فصاحت پیشگام و با سابقه اند، درك م یكنند. » آن كس كه بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد، در تلاش است. برخی از مردم به عُرست به سوی حق پیش میروند، كه اهل نجاتند؛ و بعضی به كُندی میروند و امیدوارند؛ و دیگری كوتاهی می كند و در آتش جهنّم گرفتار است. چپ و راست گمراهی، و راه میانه، جادّۀ مستقیم الهی است كه قرآن و آثار نبوّت، آن را سفارش م یكند، و گذرگاه سنّت پیامبر (ص)  است و سرانجام، بازگشت همه بِدان سو می باشد. ادّعا كنندۀ باطل نابود شد، و دروغگو زیان كرد، هر كس با حق در افتاد هلاك گردید. نادانیِ انسان همین بس كه قَدر خویش نشناسد. آن چه بر اساس تقوا پایه گذاری شود، نابود نگردد. كشت زاری كه با تقوا آبیاری شود، تشنگی ندارد. مردم! به خان ههای خود روی آورید، مسایل میان خود را اصلاح كنید، توبه و بازگشت پس از زشت یها می است. جز پروردگار خود، دیگری را ستایش نكنید و جز خویشتنِ خویش، دیگری را سرزنش ننمایید.

Delivered when allegiance was sworn to him at Medina The responsibility for what I say is guaranteed and I am answerable for it. He to whom experiences have clearly shown the past exemplary punishments (given by Allah to peoples) is prevented by piety from falling into doubts. You should know that the same troubles have returned to you which existed when the Prophet was first sent. By Allah who sent the Prophet with faith and truth you will be severely subverted, bitterly shaken as in sieving and fully mixed as by spooning in a cooking pot till your low persons become high and high ones become low, those who were behind would attain forward positions and those who were forward would become backward. By Allah, I have not concealed a single word or spoken any lie and I had been informed of this event and of this time. Beware that sins are like unruly horses on whom their riders have been placed and their reins have been let loose so that they would jump with them in Hell. Beware that piety is like trained horses on whom the riders have been placed with the reins in their hands, so that they would take the riders to Heaven. There is right and wrong and there are followers for each. If wrong dominates, it has (always) in the past been so, and if truth goes down that too has often occurred. It seldom happens that a thing that lags behind comes forward. ash-Sharif ar-Radi says: In this small speech there is more beauty than can be appreciated, and the quantity of amazement aroused by it is more than the appreciation accorded to it. Despite what we have stated it has so many aspects of eloquence that cannot be expressed nor can anyone reach its depth, and no one can understand what I am saying unless one has attained this art and known its details. . . . No one appreciates it except those who know (Qur’an, 29:43) From the same Sermon He who has heaven and hell in his view has no other aim. He who attempts and acts quickly, succeeds, while the seeker who is slow may also entertain hope, and he who falls short of action faces destruction in Hell. On right and left there are misleading paths. Only the middle way is the (right) path which is the Everlasting Book and the traditions of the Prophet. From it the sunnah has spread out and towards it is the eventual return. He who claims (otherwise) is ruined and he who concocts falsehood is disappointed. He who opposes(1) right with his face gets destruction. It is enough ignorance for a man not to know himself. He who is strong rooted(2) in piety does not get destruction, and the plantation of a people based on piety never remains without water. Hide yourselves in your houses and reform yourselves. Repentance is at your back. One should praise only Allah and condemn only his own self.

فایل صوتی فارسی مربوط به این خطبه را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Download: Nahjul-Balagah-Sermon-016

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.