مجله علمی تفریحی بیبیس
0

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 12 نهج البلاغه (نقش نیّت در پاداش اعمال) با فایل صوتی

بازدید 57

پس از پیروزی در جنگ بصره در سال 36 هجری یكی از یاران امام گفت: دوست داشتم برادرم با ما بود و می دید كه چگونه خدا تو را بر دشمنانت پیروز كرد!.

 امام (ع) پرسید: آیا فكر و دل برادرت با ما بود؟. گفت: آری. امام (ع) فرمود: پس او هم در این جنگ با ما بود، بلكه با ما در این نبرد شریكند آنهایی كه حضور ندارند، در صُلب پدران و رَحِم مادران می باشند، ولی با ما هم عقیده اند، به زودی متولّد م یشوند، و دین و ایمان به وسیلۀ آنان تقویت م یگردد.

When Allah gave him (Amir al-mu’minin) victory over the enemy at the Battle of Jamal one of his comrades said on that occasion, “I wish my brother so-and-so had been present and he too would have seen what success and victory Allah had given you,”

Where upon Amir al-mu’minin said: “Did your brother hold me friend?” He said: “Yes,” Then Amir al-mu’minin said: In that case he was with us. Rather in this army of ours even those persons were also present who are still in the loins of men and wombs of women. Shortly, time will bring them out and faith will get strength through them.

فایل صوتی فارسی مربوط به این خطبه را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Download: Nahjul-Balagah-Sermon-012

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.