مجله علمی تفریحی بیبیس
0

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 4 نهج البلاغه (دربارۀ ویژگیهای اهل بیت) با فایل صوتی

بازدید 72

(گفته شد كه پس از فتح بصره در سال 36 هجری و كشته شدن طلحه و زبیر ایراد فرمود)

شما مردم به وسیلۀ ما، از تاریكی های جهالت نجات یافته و هدایت شدید، و به كمك ما، به اوج ترقّی رسیدید. صبح سعادت شما با نور ما درخشید. كَر است گوشی كه بانگِ بلندِ پندها را نشنود، و آن كس را كه فریاد بلند، كَر كند، آوای نرم حقیقت چگونه در او اثر خواهد كرد؟ قلبی كه از ترس خدا لرزان است، همواره پایدار و با اطمینان باد!. من همواره منتظر سرانجام حیله گری شما مردم بصره بودم، و نشان ههای فریب خوردگی را در شما می نگریستم. تظاهر به دین داری شما، پرده ای میان ما كشید، ولی من با صفای باطن، درون شما را می خواندم. من برای واداشتن شما به راه های حق، كه در میان جادّه های گمراه كننده بود، به پاخاستم در حالی كه سرگردان بودید و راهنمایی نداشتید. تشنه كام هرچه زمین را م یكندید قطرۀ آبی نمی یافتید، امروز زبانِ بسته را به سخن م یآورم.دور باد رأیِ كسی كه با من مخالفت كند! از روزی كه حق به من نشان داده شد، هرگز در آن شكّ و تردید نكردم! كناره گیری من چونان حضرت موسی(ع) برابر ساحران است كه بر خویش بیمناك نبود، ترس او برای این بود كه مبادا جاهلان پیروز شده و دولت گمراهان حاكم گردد. امروز ما و شما بر سر دو راهی حقّ و باطل قرار داریم، آن كس كه به وجود آب اطمینان دارد تشنه نمی ماند.

Amir al-mu’minin’s far-sightedness and his staunch conviction in Belief

Through us you got guidance in the darkness and secured high position, and through us you got out of the gloomy night. The ears which do not listen to the cries may become deaf. How can one who remained deaf to the loud cries (of the Qur’an and the Prophet) listen to (my) feeble voice. The heart that has ever palpitated (with fear of Allah) may get peace. I always apprehended from you consequences of treachery and I had seen you through in the garb of the deceitful. The curtain of religion had kept me hidden from you but the truth of my intentions disclosed you to me. I stood for you on the path of truth among misleading tracks where you met each other but there was no leader and you dug but got no water. Today I am making these dumb things speak to you (i.e. my suggestive ideas and deep musings etc.) which are full of descriptive power. The opinion of the person who abandons me may get astray. I have never doubted in the truth since it has been shown to me. Musa (Moses) did not entertain fear for his own self. Rather he apprehended mastery of the ignorant and away of deviation. Today we stand on the cross-roads of truth and untruth. The one who is sure of getting water feels no thirst.

فایل صوتی فارسی مربوط به این خطبه را از لینک ذیل دانلود نمایید:

Download: Nahjul-Balagah-Sermon-004

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید