مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Not a Pop Song از Little Mix با متن و ترجمه

بازدید 670

They look for picture perfect

اونا دنبال تصویر عالی و کاملی هستن

Don’t look deeper than the surface

خیلی عمیق سطح اون رو نگاه نکن (ریز نشو)

Bubblegum always pops and

آدامس حبابی همیشه میترکه (گندش در میاد)

Stars they fade out, life never stops

ستاره هایی که کمرنگ و محو میشن، زندگیه که هرگز متوقف نمیشه

I don’t do what Simon says

من کاری که سایمون (کاول) میگه رو انجام نمیدم

Get the message ’cause it’s read

پیام دریافت شد، چون خونده شد

That’s just life it never plays fair

این فقط یه زندگیه که هیچ وقت عادلانه نبوده

Said to follow any dream

گفت برای این که آرزوهاتو دنبال کنی

Be a puppet on a string

یه عروسک باش روی نخ (یعنی من کنترلت بکنم)

Works for you but that isn’t me

برای تو کار میکنیم ولی این من نیستم

This ain’t another pop song ’bout fallin’ in love

این یه آهنگ پاپ دیگه راجب عاشق شدن نیست

Or a party song ’bout drinks and drugs

یا آهنگ مهمونی راجب نوشیدنیا و موادا (نوشیدن و چت شدن)

No more singin’ songs ’bout breakin’ my heart

دیگر هیچ آهنگی درباره شکستن قلبم نمی خونم

And my lonely nights, dancin’ in the dark

و شبایی که تنهایی رقصیدم نیست

If I’m a guilty pleasure

اگه این یه لذت پسندیده شده هم نباشه

I want this life forever

این زندگیو برای همیشه میخوام

I’ll take it on ’cause anything is better

قبولش میکنم چون از هرچیزی بهتره

Than another pop song ’bout fallin’ in love

(حتی) از یدونه آهنگ پاپ دیگه راجب عاشق شدن

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

ولی اگر همخونی میکنی بگو، من اهمیت نمیدم

A hamster on the wheel

یه همستر روی چرخ

That’s how its feels tryin’ to be real

این هست که احساس میکنی واقعی بودن رو امتحان میکنن

These unrealistic expectations, said we’ll make it if we fake it

با این انتظارات غیر واقعی، میگن اگه نقش بازی کنیم موفق میشیم

I don’t do what Simon says

من کاری که سایمون (کاول) میگه رو انجام نمیدم

Get the message ’cause it’s read

پیام دریافت شد چون خونده شد

That’s just life it never plays fair

این فقط یه زندگیه که هیچ وقت عادلانه نبوده

Said to follow any dream

گفت برای این که آرزوهاتو دنبال کنی

Be a puppet on a string

یه عروسک باش روی نخ (یعنی من کنترلت بکنم)

Works for you but that isn’t me

برای تو کار میکنیم ولی این من نیستم

This ain’t another pop song ’bout fallin’ in love

این یه آهنگ پاپ دیگه راجب عاشق شدن نیست

Or a party song ’bout drinks and drugs

یا آهنگ مهمونی راجب نوشیدنیا و موادا (نوشیدن و چت شدن)

No more singin’ songs ’bout breakin’ my heart

دیگر هیچ آهنگی درباره شکستن قلبم نمی خوانم

And my lonely nights, dancin’ in the dark

و شبایی که تنهایی رقصیدم نیست

If I’m a guilty pleasure

اگه این یه لذت پسندیده شده هم نباشه

I want this life forever

این زندگیو برای همیشه میخوام

I’ll take it on ’cause anything is better

قبولش میکنم چون از هرچیزی بهتره

Than another pop song bout fallin’ in love

(حتی) از یدونه آهنگ پاپ دیگه راجب عاشق شدن

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

ولی اگر همخونی میکنی بگو، من اهمیت نمیدم

No broken bottles

نه به شیشه های شکسته (بطری نوشیدنی)

Or glitter on the floor from the night before

یا زرق و برق باقی مونده رو زمین از شب قبل

And no boy troubles

و نه مشکلاتی از پسرا

If this what you came here for, then you should know that

اگه این چیزیه که بخاطرش اینجا اومدی، پس باید بدونی که

This ain’t another pop song ’bout fallin’ in love

این یه آهنگ پاپ دیگه راجب عاشق شدن نیست

Or a party song bout drinks and drugs

(یا آهنگ مهمونی راجب نوشیدنیا و موادا (نوشیدن و چت شدن

No more singin’ songs ’bout breakin’ my heart

دیگر هیچ آهنگی درباره شکستن قلبم نمی خوانم

And my lonely nights, dancin’ in the dark

و شبایی که تنهایی رقصیدم نیست

If I’m a guilty pleasure

اگه این یه لذت پسندیده شده هم نباشه

I want this life forever

این زندگیو برای همیشه میخوام

I’ll take it on cause anything is better

قبولش میکنم چون از هرچیزی بهتره

Than another pop song ’bout fallin’ in love

حتی) از یدونه آهنگ پاپ دیگه راجب عاشق شدن)

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

ولی اگر همخونی میکنی بگو، من اهمیت نمیدم

Not a pop song (ooh-ooh)

آهنگ پاپ نیست (اووه، اووه)

I don’t give a what (oh, no, no)

من چیزی نمی دم (آه، نه، نه)

Not a pop song

این یه آهنگ پاپ نیست

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

ولی اگر همخونی میکنی، بگو من اهمیت نمیدم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید