مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Black Magic از Little Mix با متن و ترجمه

All the girls on the block knocking at my door

همه ی دخترایی که به بن بست خوردن درمارو میزنن

Wanna know what it is, make the boys want more

میخوان بدونن که ابن چیه که باعث میشه پسرا اونا رو بیشتر بخوان

Is your lover playing on your side?

آیا عشقت کنارت داره بازی میکنه؟

Said he loves you, but he ain’t got time

بهت میگه عاشقته،اما برات وقت نمیزاره

Here’s the answer, come and get it

جواب اینجاست، بیا و بگیرش

At a knocked down price

با کمترین قیمت

Hey

Full of honey just to make him sweet

پر از عسلی فقط بخاطر اینکه اونو شیرین کنی

Crystal balling just to help him see

گوی های شیشه ای که کمک میکنه ببینه

What he’s been missing, so come and get it

که چی رو از دست داده پس بیا و بگیرش

While you’ve still got time

تاوقتی که هنوز فرصت داری

Hey

Get your boy on his knees

دوست پسرتو به زانو در بیار

And repeat after me, say

و بعد از من تکرار کن

Take a sip of my secret potion, I’ll make you fall in love

از راز شربت عشق من یه جرعه بنوش و من تورو عاشقت میکنم

For a spell that can’t be broken, one drop should be enough

برای جادویی که هرگز شکسته نمیشه، یه قطره هم کافیه

Boy, you belong to me

پسرتو مال منی

I got the recipe and its called black magic

من یه دستورالعمل دارم که اسمش جادوی سیاهه

And it’s called black magic

اسمش جادوی سیاهه

Take a sip of my secret potion, one taste and you’ll be mine

از راز شربت عشق من یه جرعه بنوش و مال من خواهی شد

It’s a spell that can’t be broken and’ll keep you up all night

این یه جادوست که شکسته نمیشه و من همه ی شبو بیدار نگهت میدارم

Boy, you belong to me

پسر تو متعلق به منی

I got the recipe and it’s called black magic

من یه دستورالعمل دارم که اسمش جادوی سیاهه

And it’s called black magic

اسمش جادوی سیاهه

If you’re looking for Mr. Right

اگه دنبال آقای رایت هستی

Need that magic to change him over night

به یه جادو احتیاج داری ک درطول شب تغییرش بدی

Here’s the answer, come and get it

جواب اینجاست، بیا و بگیرش

While youve still got time

تاوقتی ک هنوز فرصت داری

Hey

Get your boy on his knees

دوست پسرتو به زانو در بیار

And repeat after me, say

و بعد از من تکرار کن

Take a sip of my secret potion, I’ll make you fall in love

از راز شربت عشق من یه جرعه بنوش و من تورو عاشقت میکنم

For a spell that can’t be broken, one drop should be enough

برای جادویی که هرگز شکسته نمیشه، یه قطره هم کافیه

Boy, you belong to me

پسرتو مال منی

I got the recipe and its called black magic

من یه دستورالعمل دارم که اسمش جادوی سیاهه

And it’s called black magic

اسمش جادوی سیاهه

Take a sip of my secret potion, one taste and you’ll be mine

از راز شربت عشق من یه جرعه بنوش و مال من خواهی شد

It’s a spell that can’t be broken and’ll keep you up all night

این یه جادوست که شکسته نمیشه و من همه ی شبو بیدار نگهت میدارم

Boy, you belong to me

پسر تو متعلق به منی

I got the recipe and it’s called black magic

من یه دستورالعمل دارم که اسمش جادوی سیاهه

And it’s called black magic

اسمش جادوی سیاهه

All the girls on the block knocking at my door

همه ی دخترایی که به بن بست خوردن درمارو میزنن

I got the recipe

من یه دستورالعمل دارم

Wanna know what it is, make the boys want more

میخوان بدونن که ابن چیه که باعث میشه پسرا اونا رو بیشتر بخوان

now, you belong to me

حالا تو متعلق به منی

All the girls on the block knocking at my door

همه ی دخترایی که به بن بست خوردن درمارو میزنن

I got the recipe

من یه دستورالعمل دارم

Wanna know what it is, make the boys want more

میخوان بدونن که ابن چیه که باعث میشه پسرا اونا رو بیشتر بخوان

now, you belong to me

حالا تو متعلق به منی

Take a sip of my secret potion, I’ll make you fall in love

از راز شربت عشق من یه جرعه بنوش و من تورو عاشقت میکنم

For a spell that can’t be broken, one drop should be enough

برای جادویی که هرگز شکسته نمیشه، یه قطره هم کافیه

Boy, you belong to me

پسرتو مال منی

I got the recipe and its called black magic

من یه دستورالعمل دارم که اسمش جادوی سیاهه

And it’s called black magic

اسمش جادوی سیاهه

Take a sip of my secret potion, I’ll make you fall in love

از راز شربت عشق من یه جرعه بنوش و من تورو عاشقت میکنم

For a spell that can’t be broken, one drop should be enough

برای جادویی که هرگز شکسته نمیشه، یه قطره هم کافیه

Boy, you belong to me

پسرتو مال منی

I got the recipe and its called black magic

من یه دستورالعمل دارم که اسمش جادوی سیاهه

And it’s called black magic

اسمش جادوی سیاهه

Falling in love, falling in love

عاشق شدن، عاشق شدن

Falling in love, falling in love

عاشق شدن، عاشق شدن

Falling in love, falling in love

عاشق شدن، عاشق شدن

Falling in love, falling in love

عاشق شدن، عاشق شدن

Magic

جادو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید