مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Arcadia از Lana Del Rey با متن و ترجمه

بازدید 1286

My body is a map of L.A.
بدنم یه نقشه از لس آنجلسه

I stand straight like an angel with a halo
صاف وایستادم مثل یه فرشته با هاله ای از نور

Hangin′ out the Hilton Hotel window, screamin’
از پنجره هتل هیلتون بیرون رفتم و جیغ کشیم

“Hey, baby, let′s go”
هی عزیزم بزن بریم

My chest, the Sierra Madre
سینه ام مثل رشته کوه های سییِراست (کوهستانی در کالیفرنیا)

My hips, every high and byway
پشتم همه ی بلندی ها و بیراهه هاشه

That you trace with your fingertips like a Toyota
وقتی که با انگشتات مثل “تویوتا” روی اون از خودت رد بجا میزاری

Run your hands over me like a Land Rover
دستاتو مثل “لند رُوِر” (نوعی ماشین) روم بِکِش

In Arcadia, Arcadia
توی آرکادیا، آرکادیا (یه شهر در لس آنجلس)

All roads that lead to you as integral to me as arteries
همه ی راه هایی که منو به سمتت هدایت میکنند مثل سرخرگ ها جدایی ناپذیرند

That pump the blood that flows straight to the heart of me
خونی رو پمپاژ می کنند که مستقیما به سمت قلبم جریان داره

America, America
آمریکا، آمریکا

I can’t sleep at home tonight, send me a Hilton Hotel
امشب توو خونه نمیتونم بخوابم، منو بفرست به یکی از هتل های “هیلتون”

Or a cross on the hill, I’m a lost little girl
یا رَوونم (راهیم) کن به سمت تپه ها، یه دختر کوچیک گمشدم

Findin′ my way to you
راهمو به سمتت پیدا میکنم

Arcadia
آرکادیا

My body is a map of L.A.
بدنم یه نقشه از لس آنجلسه

And my heart is like paper, I hate ya
و قلبم شبیه کاغذه، ازت متنفرم

I′m not from the land of the palms, so I know I can’t stay here
من اهل سرزمین نخل نیستم، پس می دونم که نمی تونم اینجا بمونم

I′m not native, but
من بومی نیستم، اما

My curves, San Gabriel all day
برآمدگی هام (انحناهای بدنم) شبیه همه روزای سن گابریله (شهری در لس آنجلس)

My lips like the fire licks the bay
لبام مثل آتیش خلیج رو لیس میزنند

If you think that you know yourself, you can come over
اگه فکر می کنی خودتو می شناسی، میتونی از پسش بر بیای

Lay your hands on me like you’re a Land Rover
دستتو بزار روم انگار که یه “لند رُوِری”

In Arcadia, Arcadia
توی آرکادیا، آرکادیا (یه شهر در لس آنجلس)

All roads that lead to you as integral to me as arteries
همه ی راه هایی که منو به سمتت هدایت میکنند مثل سرخرگ ها جدایی ناپذیرند

That get the blood flowin′ straight to the heart of me
که خون رو مستقیما به قلب من برسونه

America, I need a miracle
آمریکا، من یه معجزه می خوام

I can’t sleep at home tonight, send me a Hilton Hotel
امشب توو خونه نمیتونم بخوابم، منو بفرست به یکی از هتل های “هیلتون”

Or a cross on the hill, I′m a lost little girl
یا رَوونم (راهیم) کن به سمت تپه ها، یه دختر کوچیک گمشدم

Findin’ my way to you
راهمو به سمتت پیدا میکنم

Arcadia
آرکادیا

They built me up three hundred feet tall just to tear me down
اونا منو تا ارتفاع سیصد پایی ساختن تا فقط آخرش خرابم کنند

So Im leavin′ with nothin′ but laughter, and this town
بنابراین من با هیچ چیز جز خنده و این شهر از اینجا بیرون نمیرم

Arcadia
آرکادیا

Findin’ my way to ya
راهمو به سمتت پیدا میکنم

Im leavin’ them as I was, five foot eight
من اونا رو همان طور که بودم ترک می‌کنم، پنج فوت و هشت فوت

Western bound, plus the hate that they gave
وسترن باند (محدوده ی غربی)، به اضافه ی نفرتی که اونا (بهم) دادن

By the way, thanks for that, on the way, I′ll pray for ya
به هر حال، ازت ممنونم، در راه من برات دعا می‌کنم

But you’ll need a miracle
اما تو به یه معجزه نیاز داری

America
آمریکا

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید