مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Live It Up از Jennifer Lopez و Pitbull با متن و ترجمه

From the streets of Miami, to presenting at the Grammys
از خیابونهای میامی،رسیدم به اهدا توی مراسم گرمی
Con el multito de Jennifer, maybe now you understand me
…جنیفر،شاید الان دیگه بتونی منو بفهمی
Mr. Worldwide, RedOne, and the beautiful Jennifer Lopez
آقای بین المللی،رد وان،و جنیفر لوپز زیبا

We don’t believe in defeat, that’s why we’re back for a threefeat
ما شکست رو قبول نداریم،بخاطر همین با یه همکاری سه نفره برگشتیم
Hi Jenny, mira que esta loco
سلام جنی،این دیوونه رو نگاه کن
Yo me locomo como pastelitos de Coco
مثل یه کیک کاکائویی میخورمش
I get stupid on the beat, see wowo
من با این ضرب احمق میشم،ببین
I got mommies, mommies by the boatload
من چند تا زن دارم که کنار مسافرهای کشتی ایستادن
Yo tengo la carne y ella el mojo
من گوشت رو دارم و اون موجو
I’m sayin’ dale, she’s screamin’ “YOLO”
من میگم عزیزم و اون جیغ میکشه ‘یولو’
She’s Little Red Riding Hood and guess who’s el lobo (me la como)?
اون شنل قرمزی کوچولوئه و حدس بزن گرگ کیه؟ (میخورمت)

Who’s name is globally known?
کیه که اسمش در سطح جهان مطرحه؟
Who’s name on the check and they’re adding an O?
اسم کی رو چکه و همینجور داره صفر اضافه میکنه؟
Who’s name on the blimp when the world is yours?
اسم کی روی بالونه وقتی دنیا مال توئه؟
Who’s name on the schools, slam fo’ sho’!
اسم کی روی مدرسه هاست،ضربه ی سنگینه مطمئناً
I know it’s hard to understand how a boy grew to a man
میدونم درک اینکه چطور یه پسر بچه تبدیل به یه مرد شد
Man turned to a brand
و این مرد هم حالا برند شده،سخته
But guess what, here I am
ولی حالا حدس بزن چی،اینجام
Jenny from the block, let’s rock
“جنی از بلاک”،بیا بترکونیم

Yeah push me harder, I do the same
تو منو محکم تر هل میدی،منم تو رو محکم تر هل میدم
Boy I wanna feel you in every way
پسر میخوام از تمام راه های ممکن حست کنم
Don’t even wonder it’s just a game
شک نکن،این فقط یه بازیه
We’re rockin’ body to body, let’s go insane
داریم جسم به جسم میترکونیم،بیا دیوونه بشیم

I hit the spotlight, all night, ready to go
من تمام شب زیر نور نورافکن صحنه م،آماده م که برم
Give you a hard night, so tight, ready to blow
شب سختی واسه ت بسازم،خیلی سخت،من آماده ی ترکوندنم
I hit the spotlight, all night, ready to go
من هرشب میرم زیر نور نورافکن صحنه،آماده م که
Give you a hard night, so tight, ready to blow
شب سختی واسه ت بسازم،خیلی سخت،من آماده ی ترکوندنم

Oh, we can do anything we want
اه،هرکاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم
Live it up, so live it up, live it up, go
پس خوش میگذرونیم،خوش میگذرونیم،برو
Oh, and we ain’t stoppin’ ’till we’re done
اه،و تا وقتی که کارمون تموم نشه متوقف نمیشیم
Live it up, so live it up, live it up
خوش میگذرونیم،خوش میگذرونیم
Go, go, go
برو،برو

Make love, don’t fight
عشق بِوَرز، دعوا درست نکن
Let’s hook tonight
بیا امشب با هم رابطه داشته باشیم

Turn up this mother and let it play
این لعنتی رو زیاد کن و بذار پخش بشه
I know you like my bumper, don’t be ashamed
میدونم که این ضربمو دوست داری،خجالت نکش
Don’t even wonder it’s just a game
شک نکن،این فقط یه بازیه
We’re rockin’ body to body, let’s go insane
داریم جسم به جسم میترکونیم،بیا دیوونه بشیم

I hit the spotlight, all night, ready to go
من تمام شب زیر نور نورافکن صحنه م،آماده م که
Give you a hard night, so tight, ready to blow
شب سختی واسه ت بسازم،خیلی سخت،من آماده ی ترکوندنم
I hit the spotlight, all night, ready to go
من هرشب میرم زیر نور نورافکن صحنه،آماده م که
Give you a hard night, so tight, ready to blow
شب سختی واسه ت بسازم،خیلی سخت،من آماده ی ترکوندنم

Oh, we can do anything we want
اه،هرکاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم
Live it up, so live it up, live it up, go
پس خوش میگذرونیم،خوش میگذرونیم،برو
Oh, and we ain’t stoppin’ ’till we’re done
اه،و تا وقتی که کارمون تموم نشه متوقف نمیشیم
Live it up, so live it up, live it up
خوش میگذرونیم،خوش میگذرونیم
Go, go, go
برو،برو

Make love, don’t fight
عشق بِورَز، دعوا نکن
Let’s hook tonight
بیا امشب با هم رابطه داشته باشیم

You name it, she’s done it
اسم هرکاری رو که بیاری اون قبلاً انجامش داده
Shes the reason that women run it
اون حتی یکی از دلایلیه که میگن زنها دنیا رو میچرخونن
Bet this on a Grammy
حاضرم اینو سر گرمی شرط ببندم
Maybe now you understand me
شاید حالا دیگه خودت بفهمی چی میگم

Clap your hands, go clap your hands, go clap your hands to the beat (x3)
هماهنگ با ضرب دست بزنید

Oh, we can do anything we want
اه،هرکاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم
Live it up, so live it up, live it up, go
پس خوش میگذرونیم،خوش میگذرونیم،برو
Oh, and we aint stoppin’ ’till we’re done
اه،و تا وقتی که کارمون تموم نشه متوقف نمیشیم
Live it up, so live it up, live it up
خوش میگذرونیم،خوش میگذرونیم
Go, go, go
برو،برو

Lets hook tonight (x2)
بیا امشب با هم رابطه داشته باشیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید