مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Gentleman از sia با متن و ترجمه

Where have all the good men gone?

همه ی مرد های خوب کجا رفتن پس؟

The players I’m meetin’, they don’t turn me on

کسایی که باهاشون ملاقات میکنم، بهم حس خوبی نمیدن

[Forget you, don’t share, your blood]

از تو یادم رفته بود،تقسیمش نکن ، مدل تو

I get my own while you get some

من سهمم رو گرفتم درحالی که تو یه بخشی رو گرفتی

Keep me waitin’ by the phone

من رو همینطور پشت تلفن منتظر بذار

Pick me up, don’t bring me home

سوارم کن، من رو نرسون خونه

You think this is a date we’re on

تو فکر می کنی این قرار هست که با هم داریم

Where have all the good men gone?[Chorus]

همه ی مرد های خوب کجا رفتن پس؟

Hands in the air for the gentlemen left out there oh

دست ها بالا برای جنتلمن های اون بیرون

For all the gentlemen in here who show the ladies that they ca-a-a-a-are, oh

به تمام جنتلمن های اینجا که به خانم ها توجه نشون میدن

Hands in the air for the gentlemen left out there, oh

دست ها بالا برای جنتلمن های اون بیرون

Where the gentlemen at, show the ladies you ca-a-are

جایی که توش جنتلمن ها هستن، به خانم ها توجه نشون میدن

Come on boy, come on show me how you drop it

یالا پسر، یالا نشونم بده چطور انجامش میدی

Put your money, put your money where your mouth is

هواشو داشته باش

Put your hands, oh put your hands in your pocket

دستتون رو تو جیبتون بکنین(منظورش اینه که پول بدین)

You know all, I’ll show you about that

تو همش رو میدونی، من بهت نشونش میدم

Put your money, put your mon’

پول هاتون رو بدین، پول هاتون رو بدین

Hands in the air for the gentlemen left out there, oh

دست ها بالا برای جنتلمن های اون بیرون

Where’s the gentlemen at, show the ladies that you ca-a-are

جایی که توش جنتلمن ها هستن، به خانم ها توجه نشون میدن

Come on boy, Come on

یالا پسر، یالا

I’m gonna give you a lesson in love

میخوام بهت درس عشق بدم

Gotta get your game up, up, up, up (Gotta get your game up)

باید خودت رو ارتقا بدی(باید خودت رو ارتقا بدی)

Open the door when I come, go on

وقتی من وارد شدم در رو باز کن، ادامه بده

Open your mouth when I run

دهنت رو باز کن وقتی من میدوم

Where have all the good men gone?

همه ی مرد های خوب کجا رفتن؟

Without a lady, no, you would’ve never been born

بدون هیچ خانمی، نه، تو هیچ وقت به دنیا نخواهی آمد

For your pulse or pressin’ is all you’ve got

برای بالا و پایین رفتن های ضربان قلبت

While we gotta teach you what’s up, up, up

درحالی که داریم بهت یاد میدیم که چه خبره

Hands in the air for the gentlemen left out there, oh

دست ها بالا برای جنتلمن های اون بیرون

For all the gentlemen in here who show the ladies that they ca-a-a-a-are

به تمام جنتلمن های اینجا که به خانم ها توجه نشون میدن

Hands in the air for the gentlemen left out there

دست ها بالا برای جنتلمن های اون بیرون

Where the gentlemen at, dancing like you ca-a-are

جایی که توش جنتلمن ها هستن، برقصین جوری که بهشون اهمیت میدی

Come on boy, come on show me how you drop it

یالا پسر، یالا نشنم بده چطور شماره رو میندازی

Put your money, put your money where your mouth is

هواشو داشته باش

Put your hands, put your hands in your pocket

دستتون رو تو جیبتون بکنین

You know all, I’ll show you about that

تو همش رو میدونی، من بهت نشونش میدم

Hands in the air for the gentlemen left out there, oh

دست ها بالا برای جنتلمن های اون بیرون

If you’re a gentleman for the gentlemen left out there

اگه تو یک جنتلمنی [دست هاتو ببر بالا] برای جنتلمن های اون بیرون

Come now, bring on the chivalry

یالا، نجیب زادگیت رو رو کن

No less, no less is not enough for me

کم نه، کم برای من کافی نیست

Come boys, you gotta bring on the chivalry

بیاین پسر ها، شما باید جنتلمنیتون رو نشون بدین

Treat me like a lady

با من مثل یک خانم رفتار کن

Come now, bring on the chivalry

همین حالا بیاین ، جنتلمنیتون رو نشون بدین

Turn it up, you will graduate with a degree

کشفش کنین، با مدرک فارغ التحصیل خواهید شد(منظورش این هست که Sia این رو تضمین می کنه)

Come boys, you gotta bring on the chivalry

بیاین پسر ها، شما باید جنتلمنیتون رو نشون بدین

Treat me like a lady

با من مثل یک خانم رفتار کن

Hands in the air for the gentlemen left out there, oh

دست ها بالا برای جنتلمن های اون بیرون

For all the gentlemen in here who show the ladies that they ca-a-a-a-are

به تمام جنتلمن های اینجا که به خانم ها توجه نشون میدن

Hands in the air for the gentlemen left out there

دست ها بالا برای جنتلمن های اون بیرون

Where the gentlemen at, dancing like you ca-a-are

جایی که توش جنتلمن ها هستن، برقصین جوری که بهشون اهمیت میدی

Come on boy, come on show me how you drop it

یالا پسر، یالا نشنم بده چطور شماره رو میندازی

Put your money, put your money where your mouth is

هواشو داشته باش

So put your hands, put your hands in your pocket

دستتون رو تو جیبتون بکنین

Hands in the air for the gentlemen left out there, oh

دست ها بالا برای جنتلمن های اون بیرون

For all the gentlemen in here who show the ladies that they ca-a-a-a-are

به تمام جنتلمن های اینجا که به خانم ها توجه نشون میدن

Oh oh oh, oh oh oh, oh-oh oh oh, oh oh oh, oh-oh oh oh

Oh oh oh, oh-oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh-oh oh oh

Oh-oh oh oh, oh oh oh, oh-oh oh oh, oh oh oh, oh-oh oh oh, oh oh oh

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید