مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sleeping Alone از Ellie Goulding با متن و ترجمه

بازدید 893

Givin’ the time to cut the rope

زمان میبره تا بندی که بینمونه پاره بشه

You tie the tight around me

اما تو اونو دور من سفت پچیدی

Lookin’ for other hands to hold

دنبال یه دست دیگه میگردم تا بهش چنگ بزنم

But nothing ever goes deep

اما هیچ دستی دورم نیست

I’m seein’ your face, I’m hearin’ your name

Everywhere I go

هر جا که میرم صورتتو میبینم و اسمتو میشنوم

I’m not the only one to blame

تو این رابطه من تنها کسی نیستم که لایق سرزنشه

‘Cause I gave you more than I took

چون من بیشتر از اون چیزی که عشق میگرفتم بهت عشق میدادم

I heard your song on the radio yesterday

دیروز آهنگتو از رادیو شنیدم

Stopped the car and turned around

ماشینو نگه داشتم و چرخیدم

In my head, still with you now

در خیالاتم هنوز هم در کنار تو هستم

Are you sleeping alone?

Are you sleeping alone?

آیا تنها میخوابی؟

‘Cause I’m not ready, not ready

To be sleeping on my own

چون من هنوز آماده نیستم که تنها بخوابم

So, are you sleeping alone?

Are you sleeping alone?

آیا تنها میخوابی؟

‘Cause I’m not ready, not ready

To be sleeping on my own

چون من هنوز آماده نیستم که تنها بخوابم

I’m pickin’ up the phone

گوشیمو برمیدارم

But every time I got a lump

But every time I got a lump

In my throat, my throat

اما هر بار یه بغضی رو در گلوم حس میکنم

Are you sleeping alone?

Are you sleeping alone?

آیا تنها میخوابی؟

‘Cause I’m not ready, not ready

To be sleeping on my own

چون من هنوز آماده نیستم که تنها بخوابم

Gonna clear my mind

میخوام ذهنمو پاک کنم

But I can only think of you

اما من فقط میتونم به تو فکر کنم

I know it’s not my place

میدونم اینجا جای من نیست

But does she know you like I do?

اما آیا اون دختره مثل من رو تو شناخت داره؟

I need you to be honest

ازت میخوام با خودت روراست باشی

So I keep movin’ on

در اینصورت من هم فراموشت میکنم

Maybe if I know she’s there

شاید اگه بدونم اون پیشته

Swear I’m movin’ on

قسم بخورم فراموشت کنم

I heard your song on the radio yesterday

دیروز آهنگتو از رادیو شنیدم

Stopped the car and turned around

ماشینو نگه داشتم و چرخیدم

In my head, still with you now

در خیالاتم هنوز هم در کنار تو هستم

Are you sleeping alone?

Are you sleeping alone?

آیا تنها میخوابی؟

‘Cause I’m not ready, not ready

To be sleeping on my own

چون من هنوز آماده نیستم که تنها بخوابم

So, are you sleeping alone?

Are you sleeping alone?

آیا تنها میخوابی؟

‘Cause I’m not ready, not ready

To be sleeping on my own

چون من هنوز آماده نیستم که تنها بخوابم

I’m pickin’ up the phone

گوشیمو برمیدارم

But every time I got a lump

But every time I got a lump

In my throat, my throat

اما هر بار یه بغضی رو در گلوم حس میکنم

Are you sleeping alone?

Are you sleeping alone?

آیا تنها میخوابی؟

‘Cause I’m not ready, not ready

To be sleeping on my own

چون من هنوز آماده نیستم که تنها بخوابم

Can’t have you sleeping

Sleeping alone

نمیتونم قبول کنم تو تنها بخوابی

I never want you sleeping

Sleeping alone

هیچوقت دلم نمیخواست تنها بخوابی

Can’t have you sleeping

Sleeping alone

نمیتونم قبول کنم تو تنها بخوابی

I never want you sleeping

Sleeping alone

هیچوقت دلم نمیخواست تنها بخوابی

Can’t have you sleeping

Sleeping alone

نمیتونم قبول کنم تو تنها بخوابی

I never want you sleeping

Sleeping alone

هیچوقت دلم نمیخواست تنها بخوابی

Can’t have you sleeping

Sleeping alone

نمیتونم قبول کنم تو تنها بخوابی

I never want you sleeping

Sleeping alone

هیچوقت دلم نمیخواست تنها بخوابی

Are you sleeping alone?

Are you sleeping alone?

آیا تنها میخوابی؟

‘Cause I’m not ready, not ready

To be sleeping on my own

چون من هنوز آماده نیستم که تنها بخوابم

So, are you sleeping alone?

Are you sleeping alone?

آیا تنها میخوابی؟

‘Cause I’m not ready, not ready

To be sleeping on my own

چون من هنوز آماده نیستم که تنها بخوابم

I’m pickin’ up the phone

گوشیمو برمیدارم

But every time I got a lump

But every time I got a lump

In my throat, my throat

اما هر بار یه بغضی رو در گلوم حس میکنم

Are you sleeping alone?

Are you sleeping alone?

آیا تنها میخوابی؟

‘Cause Im not ready, not ready

To be sleeping on my own

چون من هنوز آماده نیستم که تنها بخوابم

Can’t have you sleeping

Sleeping alone

نمیتونم قبول کنم تو تنها بخوابی

I never want you sleeping

Sleeping alone

هیچوقت دلم نمیخواست تنها بخوابی

Cant have you sleeping

Sleeping alone

نمیتونم قبول کنم تو تنها بخوابی

I never want you sleeping

Sleeping alone

هیچوقت دلم نمیخواست تنها بخوابی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید