مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Velvet Mornings از Demis Roussos با متن و ترجمه

Velvet mornings will come every new day
صبح های مخملی هر روز جدیدی میان

Golden sunrise and the scent of rain
طلوع طلائی خورشید و رایحه باران

Whisper softly a melody of love words
زمزمه نرم یک ملودی از کلمات عاشقانه

In ecstasy as you lie so very close to me
در هیجانی بخاطر خیلی نزدیک دراز کشیدنت پیش من

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Velvet mornings gently touching my face
صبح های مخملی به آرومی صورتم رو لمس میکنن

Come and find me in your warm embrace
بیا و من رو در آغوش گرمت پیدا کن

As you wake up and smile to me you make real
همینطور که از خواب بیدار میشی و به من لبخند میزنی همه چیز رو واقعی میکنی

My reverie and I know my day begins and ends with you
و من باز هم میدونم روزم با تو شروع و به پایان میرسه

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

Triki, triki, triiiiiki, triiiki, triki
تریکی تریکی ( فریبنده و جذاب )

Mon amour, triki, triki, triki, triiiiii
عشق فریبنده و جذابم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.