مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I Love Rock ‘n’ Roll از Britney Spears با متن و ترجمه

بازدید 1321

Hey, is this thing on?

(اشاره ب میکروفن داره)هی آیا این روشنه؟

I saw him dancing there by the record machine

 دیدم ک اون داره در کنار ضبط میرقصه

I knew he must have been about seventeen

میدونستم ک اون باید دوروبر ۱۷ سالش باشه

The beat was going strong

بیت داشت میکوبید

Playing my favorite song

و آهنگ مورد علاقه من پخش میشد

I could tell it wouldn’t be long ’til he was with me, Yeah, with me

میتونم بگم ک طولی نمیکشه تا اون دم ب تله من بده، آره دم ب تلم بده

I could tell it wouldn’t be long ’til he was with me

Yeah, with me, singin’

میتونم بگم ک طولی نمیکشه تا اون دم ب تله من بده، آره دم ب تلم بده، بخون

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So put another dime in the jukebox, baby

پس عزیزم ی سکه دیگه داخل جعبه موسیقی بذار

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So come and take the time, and dance with me, ow!

پس بیا اینجا و با من برقص

He smiled, so I got up and asked for his name

اون لبخند زد، پس من بلند شدم رفتم اسمشو پرسیدم

“But that don’t matter,” he said, “cause it’s all the same”

گفت “مهم نیست اسم من چیه چون همش یکیه” 

He said, “Can I take you home, where we can be alone?”

اون گفت ” میتونم ببرمت خونه جایی ک میتونیم تنها باشیم؟”

And next we were moving on, and he was with me

و بعدش ما با هم رقصیدیم و اونم کنارم بود

Yeah, with me

آره اون کنارم بود

And we were moving on, and singing that same ol’ song

و ما داشتیم میرقصیدیم و اون آهنگ قدیمی رو میخوندیم

Yeah, with me, singin’

آره، با من، میخوندیم

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So put another dime in the jukebox, baby

پس عزیزم ی سکه دیگه داخل جعبه موسیقی بذار

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So come and take the time, and dance with me, ow!

پس بیا اینجا و با من برقص

I love rock ‘n’ roll, yeah

من عاشق موسیقی راک اند رولم,آره

‘Cause it soothes my soul, yeah

چون روحمو آروم میکنه، آره

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

Yeah, yeah, yeah

I said, “Can I take you home, where we can be alone?”

من گفتم ” میتونم ببرمت خونه جایی ک میتونیم تنها باشیم؟”

And next we were moving on

و بعدش ما با هم رقصیدیم

And he was with me

و اونم کنارم بود

Yeah, with me

آره، کنار من

And we were moving on

و بعدش ما با هم رقصیدیم

And singing that same ol’ song

و اون آهنگ قدیمی رو میخوندیم

Yeah, with me, singin’

آره، با من، میخوندیم

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So put another dime in the jukebox, baby

پس عزیزم ی سکه دیگه داخل جعبه موسیقی بذار

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So come and take the time, and dance with me

پس بیا اینجا و با من برقص

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So put another dime in the jukebox, baby

پس عزیزم ی سکه دیگه داخل جعبه موسیقی بذار

I love rock n’ roll (I love rock ‘n’ roll)

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So come and take the time, and dance with me (Dance with me)

پس بیا اینجا و با من برقص

I love rock ‘n’ roll (Rock ‘n’ roll)

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So put another dime in the jukebox, baby

پس عزیزم ی سکه دیگه داخل جعبه موسیقی بذار

(I said) love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

(So dance with me)

So come and take the time, and dance with me(Dance with me, oh)

پس بیا اینجا و با من برقص

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So put another dime in the jukebox, baby

پس عزیزم ی سکه دیگه داخل جعبه موسیقی بذار

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So come and take the time, and dance with me

پس بیا اینجا و با من برقص

I love rock ‘n’ roll (Rock ‘n’ roll)

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So put another dime in the jukebox, baby

پس عزیزم ی سکه دیگه داخل جعبه موسیقی بذار

I love rock ‘n’ roll

من عاشق موسیقی راک اند رولم

So come and take the time, and dance with me, ow!

پس بیا اینجا و با من برقص

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید