مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Swimming in the Stars از Britney Spears با متن و ترجمه

بازدید 1197

Dream me to life

زندگی منو رویایی کن

Write our names in the pillow skies

اسمامونو در آسمون های نرم بنویس

(منظور از آسمان های بالشی یا pillow skies آسمان آبی همراه با ابرهای سفید پنبه ای شکل هست)

We can meet in our minds

ما میتونیم در ذهن هامون همدیگه رو ببینیم

If our days count us out of time

اگه روزهامون دورمونو خط کشیدن

(اگه دنیا دورمونو خط بکشه و بیخیال ما بشه و ما رو به حساب نیاره)

And we’ll stay alive

و ما سر زنده میمونیم

In seas of city lights

در دریایی از چراغ های شهر

Where you and I collide

جایی که تو و من به هم برخورد میکنیم

So let’s go

پس یالا بزن بریم

Swimming in the stars tonight

امشب در ستاره ها شنا کنیم

Oh, and we’ll glow

اوه و ما میدرخشیم

And shimmer in the diamond lights

و در چراغ های الماسی سوسو میزنیم

We’ll dive in

ما شیرجه میزنیم

Head first, all the way down

مستقیم رو به پایین

In gravity’s arms we’ll drown

در جاذبه بازوهای هم غرق میشیم

The world is ours

دنیا مال ماست

When we’re swimming in the stars

When we’re swimming in the stars

وقتی ما در ستاره ها شنا میکنیم

Keep me in reach

منو به خودت نزدیک کن

Hold your breath ’til we’re in too deep

تا وقتی که در این خوشی غرق میشیم نفستو نگه دار

Where the sun’s out of hеat

در جایی که خورشید گرمایی نداره

We’re awake in thе deepest sleep

ما در عمیق ترین خواب ها بیداریم

And we’ll stay alive

و ما سر زنده میمونیم

In seas of city lights

در دریایی از چراغ های شهر

Where you and I collide

جایی که تو و من به هم برخورد میکنیم

So let’s go

پس یالا بزن بریم

Swimming in the stars tonight

امشب در ستاره ها شنا کنیم

Oh, and we’ll glow

اوه و ما میدرخشیم

And shimmer in the diamond lights

و در چراغ های الماسی سوسو میزنیم

We’ll dive in

ما شیرجه میزنیم

Head first, all the way down

مستقیم رو به پایین

In gravity’s arms we’ll drown

در جاذبه بازوهای هم غرق میشیم

The world is ours

دنیا مال ماست

When we’re swimming in the stars

When we’re swimming in the stars

وقتی ما در ستاره ها شنا میکنیم

What if we could float here forever?

چی میشه اگه ما بتونیم تا ابد اینجا شناور باشیم؟

In these Gemini dreams together

در رویای برج جوزا با همدیگه

(برج جوزا یکی از صور فلکی در آسمونه)

Would you let me take your breath right now?

میذاری همین الان نفستو بگیرم؟

Promise that I’ll never breathe out

بهت قول میدم هیچوقت نفس نمیکشم

So let’s go (Let’s go)

پس یالا بزن بریم

Swimming in the stars tonight (In the stars tonight)

امشب در ستاره ها شنا کنیم

Oh, and we’ll glow (We’ll glow)

اوه و ما میدرخشیم

And shimmer in the diamond lights (Oh)

و در چراغ های الماسی سوسو میزنیم

We’ll dive in

ما شیرجه میزنیم

Head first, all the way down

مستقیم رو به پایین

In gravity’s arms we’ll drown

در جاذبه بازوهای هم غرق میشیم

The world is ours

دنیا مال ماست

When we’re swimming in the stars (When we’re swimming in the stars)

When were swimming in the stars

وقتی ما در ستاره ها شنا میکنیم

Swimming in the stars tonight

امشب در ستاره ها شنا کنیم

Oh, and we’ll glow

اوه و ما میدرخشیم

Swimming in the stars tonight

امشب در ستاره ها شنا کنیم

When were swimming in the stars

وقتی ما در ستاره ها شنا میکنیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.