مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Princesses Don’t Cry از Aviva با متن و ترجمه

بازدید 1389

Boys they’re handsome and strong
پسرها خوش تیپ و قوی هستند
But always the first to tell me I’m wrong
اما همیشه اولین نفر برای اینکه به من بگه من اشتباهم
Boys try to tame me, I know
اونا (پسرا) سعی دارن رامم کنن میدونم
They tell me I’m weird and won’t let it go
آنها به من میگن من عجیب هستم و دست بر نمیدارن
No, I’m fine, I’m lying on the floor again
نه، من خوبم، من دوباره روی زمین دراز کشیدم و دروغ میگم
Cracked door
در ترک خورده (شکسته)
I always want to let you in
من همیشه می‌خوام بزارم تو بیای داخل
Even after all of the shit, I’m resilient
حتی بعد از همه این بدبختی ها من خوب خواهم بود (من انعطاف پذیرم)
Cause a princess doesn’t cry (no)
چون یه پرنسس گریه نمیکنه (نه)
A princess doesn’t cry (no-o)
یه پرنسس گریه نمیکنه (نه اوه)
Over monsters in the night
فرا تر از یه هیولا در شب
Don’t waste our precious time
وقت ارزشمندمونو هدر نمیدیم
On boys with pretty eyes
برای پسرها با چشمان زیبا
A princess doesn’t cry (no)
یه پرنسس گریه نمیکنه (نه)
A princess doesn’t cry (no-o)
یه پرنسس گریه نمیکنه (نه اوه)
Burning like a fire
مثله آتیش بسوز
You feel it all the time
همه این مدت احساسش میکردی
But wipe your teary eyes
ولی اشک چشماتو پاک کن
Cause princesses don’t cry
چون یه پرنسس گریه نمیکنه
Don’t cry, don’t cry oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه
Don’t cry
گریه نمیکنن
Don’t cry oh
گریه نمیکنن، اوه
Don’t cry, don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه، گریه نمیکنه
Cause princesses don’t cry
چون یه پرنسس گریه نمیکنه
Girls so pretty and poised
دخترا خوشگل و باثبات هستن
And soft to the touch
مهربون و آسیب پذیر
But God made me rough
ولی خدا من رو سخت تر آفریده
Girls, so heavy the crown
دخترا سرسنگین و بلند مرتبه هستن
They carry it tall
و بهش افتخار میکنن
But it’s weighing me down
ولی من زیر این بارها خم میشم
No, I’m fine, I’m lying on the floor again
نه، من خوبم، من دوباره روی زمین دراز کشیدم و دروغ میگم
Cracked door
در ترک خورده (شکسته)
You’re only going to let them in once
فقط یه بار اجازه بده وارد بشن
And you won’t come undone
و اینطوری نابود نمیشی
Cause a princess doesn’t cry (no)
چون یه پرنسس گریه نمیکنه (نه)
A princess doesn’t cry (no-o)
یه پرنسس گریه نمیکنه(نه اوه)
Over monsters in the night
فرا تر از یه هیولا در شب
Don’t waste our precious time
وقت ارزشمندمونو هدر نمیدیم
On boys with pretty eyes
برای پسرها با چشمان زیبا
A princess doesn’t cry (no)
یه پرنسس گریه نمیکنه (نه)
A princess doesn’t cry (no-o)
یه پرنسس گریه نمیکنه(نه اوه)
Burning like a fire
مثله آتیش بسوز
You feel it all the time
همه این مدت احساسش میکردی
But wipe your teary eyes
ولی اشک چشماتو پاک کن
Cause princesses don’t cry
چون یه پرنسس گریه نمیکنه
Don’t cry, don’t cry oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه
Don’t cry
گریه نمیکنن
Don’t cry oh
گریه نمیکنن، اوه
Don’t cry, don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه، گریه نمیکنه
Cause princesses don’t cry
چون یه پرنسس گریه نمیکنه
I’m fine, I won’t waste my time
من خوبم، وقتم رو تلف نمی کنم
Keep it in a jar, and we’ll leave it for the next one
اون رو درون یک کوزه نگه دارید، و اون رو برای نفر بعدی بزارید
Yeah, I’m fine, I won’t waste my time
آره، خوبم وقت ارزشمندمونو هدر نمیدیم
Keep it in a jar, and we’ll leave it for the next one
اون رو درون یک کوزه نگه دارید، و اون رو برای نفر بعدی بزارید
Yeah, I’m fine
اره، من خوبم
I’m lying on the floor again
دوباره روی زمین دراز میکشم
Cause a princess doesn’t cry (no)
چون یه پرنسس گریه نمیکنه (نه)
A princess doesn’t cry (no-o)
یه پرنسس گریه نمیکنه (نه اوه)
Over monsters in the night
فرا تر از یه هیولا در شب
Don’t waste our precious time
وقت ارزشمندمونو هدر نمیدیم
On boys with pretty eyes
برای پسرها با چشمان زیبا
A princess doesn’t cry (no)
یه پرنسس ها گریه نمیکنه (نه)
A princess doesn’t cry (no-o)
یه پرنسس گریه نمیکنه(نه اوه)
Burning like a fire
مثله آتیش بسوز
You feel it all the time
همه این مدت احساسش میکردی
But wipe your teary eyes
ولی اشک چشماتو پاک کن
Cause princesses don’t cry
چون یه پرنسس گریه نمیکنه
Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکن، گریه نمیکنه
Don’t cry
گریه نمیکنن
Dont cry, oh
گریه نمیکنه، اوه
Don’t cry, don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه، گریه نمیکنه
Cause princesses dont cry
چون یه پرنسس گریه نمیکنه
Don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکن، گریه نمیکنه
Don’t cry
گریه نمیکنن
Don’t cry, oh
گریه نمیکنه، اوه
Dont cry, don’t cry, don’t cry, oh
گریه نمیکنه، گریه نمیکنه، گریه نمیکنه
Cause princesses don’t cry
چون یه پرنسس گریه نمیکنه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.