مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Here از Alessia Cara با متن و ترجمه

I’m sorry if I seem uninterested
متاسفم اگه بی علاقه به نظر میام

Or I’m not listenin’ or I’m indifferent
یا به حرفات گوش نمیدم یا متفاوت نیستم

Truly I ain’t got no business here
حقیقتا من اینجا کاری ندارم

But since my friends are here, I just came to kick it
اما از وقتی دوستام اومدن اینجا، منم اومدم تا باهاشون وقت بگذرونم

But really I would rather be at home all by myself
اما واقعا ترجیح میدادم الان خونه تنها باشم

Not in this room
ن در این اتاق

With people who don’t even care about my well-being
با آدمایی ک اصلا حال خوب من براشو اهمیتی نداره

I don’t dance, don’t ask, I don’t need a boyfriend
من نمیرقصم، درخواست نکن، من نیازی ب دوست پسر ندارم

So you can go back, please, enjoy your party
پس تو میتوتی برگردی، لطفا، از مهمونیت لذت ببر

I’ll be here
من میخوام اینجا باشم

Somewhere in the corner
ی جایی در گوشه اتاق

Under clouds of marijuana
در زیر ابری از ماریجوآنا

With this boy who’s hollering I can hardly hear
با این پسر ک داره داد میزنه و من ب سختی میتونم صداشو بشنوم

Over this music I don’t listen to
با این موزیکی ک داره پخش میشه و اصلا بهش گوش نمیدم

And I don’t wanna get with you
و من نمیخوام باهات بیام

So tell my friends that I’ll be over here
پس ب دوستام بگو من میخوام همینجا بشینم

Oh-oh-oh here, oh-oh-oh here
اوه همینجا، اوه همینجا

Oh I ask myself, what am I doin’ here?
اوه از خودم میپرسم اینجا چیکار میکنم؟

Oh-oh-oh here, oh-oh-oh here
اوه اینجا، اوه اینجا

And I can’t wait ’til we can break up out of here
و من برای خلاص شدن از اینجا دارم لحظه شماری میکنم

Excuse me if I seem a little unimpressed with this
ببخشید ک یکم بی ذوق ب نظر میام

An anti-social pessimist, but usually I don’t mess with this
ی غیر اجتماعی بدبین ب نظر میام، اما معمولا اینجوری نیستم

And I know you mean only the best
و میدونم تو نیتت خیره

And your intentions aren’t to bother me
و مقاصدت منو اذیت نمیکنه

But honestly I’d rather be
اما صادقانه من ترجیح میدم اینجا باشم

Somewhere with my people
ی جایی با رفقای خودم

We can kick it and just listen to
ما میتونیم دور هم جمع بشیم و فقط

Some music with a message, like we usually do
ب موزیکایی گوش بدیم ک پیام داره، کاری ک معمولا میکنیم

And we’ll discuss our big dreams
و ما راجب رویاهای بزرگمون با هم گفتگو میکنیم

How we plan to take over the planet
برنامه میچینیم ک چطور سیاره رو تصاحب کنیم

So pardon my manners
پس رفتار منو ببخش

I hope you’ll understand that I’ll be here
امیدوارم درک کنی ک من میخوام اینجا باشم

Not there in the kitchen
نه اونجا در آشپزخونه

With the girl who’s always gossiping about her friends
در کنار دختری ک داره پشت دوستش شایعه چینی میکنه

So tell them I’ll be here
پس بهشون بگو ک من میخوام اینجا باشم

Right next to the boy who’s throwin’ up
درست کنار پسری ک داره بالا میاره

Cause he can’t take what’s in his cup no more
چون معدش دیگه نمیتونه چیزی ک تو لیوانش داره رو تحمل نه

Oh God, why am I here?
اوه خدایا، من چرا اینجام؟

Oh-oh-oh here, oh-oh-oh here
اوه همینجا، اوه همینجا

Oh I ask myself, what am I doin’ here?
اوه از خودم میپرسم اینجا چیکار میکنم؟

Oh-oh-oh here, oh-oh-oh here
اوه اینجا، اوه اینجا

And I can’t wait ’til we can break up out of here
و من برای خلاص شدن از اینجا دارم لحظه شماری میکنم

Hours later congregatin’ next to the refrigerator
ساعت ها بعد ما جمع میشیم کنار یخچال

Some girl talkin’ ’bout her haters, she ain’t got none
ی دختر داره راجب هیترهاش حرف میزنه، اون هیچ هیتری نداره

How did it ever come to this? I should’ve never come to this
چطور ب اینجا رسیدم؟ من نباید میومدم اینجا

So holla at me, I’ll be in the car when you’re done
پس بارک الله ب من،من در ماشین منتظرتون خواهم بود وقتی کارتون تموم شد بیایین

I’m stand-offish, don’t want what you’re offerin’
من الان گوشه گیرم، چیزی ک پیشنهاد میدیرو نمیخوام

And I’m done talkin’, awfully sad it had to be that way
و حرفاتو نمیکشم، خیلی غم انگیزه ک اینجوری بود

So tell my people when they’re ready that I’m ready
پس ب رفقام بگو هر وقت آماده رفتن بودن منم آماده ام

And I’m standin’ by the TV with my beanie low
و من کلاه بافتمو ب سرم گذاشتم و کنار تلوزیون منتظرشونم

Yo, Ill be over here
هی، من میخوام اینجا باشم

Oh-oh-oh here, oh-oh-oh here
اوه همینجا، اوه همینجا

Oh I ask myself, what am I doin’ here?
اوه از خودم میپرسم اینجا چیکار میکنم؟

Oh-oh-oh here, oh-oh-oh here
اوه اینجا، اوه اینجا

And I cant wait ’til we can break up out of here
و من برای خلاص شدن از اینجا دارم لحظه شماری میکنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید