مجله علمی تفریحی بیبیس

خطبه های نهج البلاغه

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 161 نهج البلاغه (وصف پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و سفارش به تقوا) با فایل صوتی

خداوند پیامبرش را با نوری درخشان و برهانی آشكار، و راهی روشن، و كتابی هدایتگر برانگیخت. خانواده او نیكوترین خانواده، و درخت وجودش از بهترین درختان است كه شاخه های آن راست و میوه‌های آن ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 160 نهج البلاغه (خداشناسی، پیامبران الهی و راه و رسم زندگی پیامبر اسلام(ص)) با فایل صوتی

در شهر كوفه در سال 37 هجری، هنگام حركت دادن مردم به سوی صفّین و جنگ با شامیان، ایراد فرمود. فرمان خدا قضای حتمی و حكمت، و خشنودی او مایه امنیّت و رحمت است؛ از ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 158 نهج البلاغه (فضیلت پیامبر(ص) و قرآن و خبر از آیندۀ بنی امیه) با فایل صوتی

برخی از شارحان گفتند: این خطبه در شهر كوفه ایراد شد.  خداوند پیامبر (ص) را هنگامی فرستاد كه پیامبران حضور نداشتند،و امّتها درخواب غفلت بودندو رشته های دوستی و انسانیت از هم گُسسته بود. پس ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 157 نهج البلاغه (ضرورت تقوا و خودسازی) با فایل صوتی

ستایش خداوندی را سزاست كه حمد را كلید یاد خویش، و سبب فزونی فضل و رحمت خود، و راهنمای نعمتها و عظمتش قرار داده است. بندگان خدا! روزگار بر آیندگان چنان میگذرد كه بر گذشتگان ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 156 نهج البلاغه (خطاب به مردم بصره و ذکر حوادث و فتنه‌ها) با فایل صوتی

برای مردم بصره پس از پیروزی در جنگ جَمَل در سال 36 هجری، ایراد فرمود. مردم بصره! در پیدایش فتنه ها، هر كس كه میتواند خود را به اطاعت پروردگارِ عزیز و برتر، مشغول دارد ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 155 نهج البلاغه (شگفتی های آفرینش خفّاش) با فایل صوتی

در این خطبه شگفتیهای آفرینش خفّاش را بیان می فرماید. ستایش خداوندی را سزاست كه تمامی صفتها از بیانِ حقیقتِ ذاتش درمانده، و بزرگی او عقلها را طرد كرده است، چنان كه راهی برای رسیدن ادامه مطلب

ترجمه فارسی و انگلیسی خطبه 152 نهج البلاغه (شناخت صفات خدا و ویژگیهای اهل بیت (ع) و قرآن) با فایل صوتی

نوشته اند كه این سخنرانی را در روزهای اوّل خلافت در سال 35 هجری، در مدینه ایراد فرمود. ستایش خداوندی را كه با آفرینش بندگان، بر هستی خود راهنمایی فرمود، و آفرینش پدیده‌های نو، بر ادامه مطلب