مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ stay4ever از Powfu و Mounika با متن و ترجمه

بازدید 974

See your scars
جای زخمات رو دیدم

I know just how it feels
میدونم که چه حسی داره

Left abandoned by what you thought was real
رها شده و تنها مونده توسط چیزی که فکر میکردی واقعیه

It’s okay if you don’t win every fight
اشکالی نداره اگه همه مبارزه ها رو نبری

All the darkness only comes in the night
همه تاریکی ها فقط وقتی میان که شب باشه

But I’ll be here forever
ولی من همیشه اینجا خواهم موند

I think about you all the time, throughout my daily routines
همش به تو فکر میکنم ، بین برنامه های روزانم

You might think you’re nothing special but you’re special to me
شاید فکر کنی که چیز خاصی نیستی ولی برای من تو خیلی خاصی

Yeah, I hate it when I see you always put yourself down
اره ، متنفرم از اینکه همش خودت رو زمین میزنی

Please don’t worry if you lost there’s always a way out
لطفا نگران نباش که اگه باختی چون همیشه یه راه فراری هستش

I know it’s easy for me to say, I’m not in the same spot
میدونم که برا من گفتنش راحته، من توی جایگاه تو نیستم

But I’ll stay with you forever, we can stare at the clock
ولی من همیشه کنارت خواهم موند، میتونیم به ساعت زل بزنیم

Let’s have a party for two until our eyelids close
بیا دوتایی پارتی بگیریم تا وقتی که پلک هامون بسته شن

I’ma ask you to dance and I ain’t taking a “no”
ازت درخواست میکنم که باهام برقصی و نه رو قبول نمیکنم

See your scars
جای زخمات رو دیدم

I know just how it feels
میدونم که چه حسی داره

Left abandoned by what you thought was real
رها شده و تنها مونده توسط چیزی که فکر میکردی واقعیه

It’s okay if you don’t win every fight
اشکالی نداره اگه همه مبارزه ها رو نبری

All the darkness only comes in the night
همه تاریکی ها فقط وقتی میان که شب باشه

But I’ll be here forever
ولی من همیشه اینجا خواهم موند

I know that you’re lonely
میدونک که تنهایی

Only if you knew how much I care
فقط کاش میدونستی که چقد برام مهمی

Friends have never showed you love
دوستات هیچوقت بهت عشق نورزیدن

Promise I’ma show you some
قول میدوم که من یکمی بهت نشون بدم

Yeah, people change but I won’t leave this path
اره ، مردم عوض میشن ولی من هیچوقت این مسیر رو ترک نمیکنم

You’re the girl in my heart, you’re the X on the map, yeah
تو دختر توی قلبمی ، تو ایکس روی نقشه ای ، اره

Come inside, it’s too cold for an angel
بیا تو ، برای یه فرشته هوا خیلی سرده

Take things slow, won’t move ’til you’re stable
عجله نکن، قرار نیست تکون بخوره تا وقتی که پایدار باشی

Like you a lot, but Ill keep that a secret
خیلی زیاد دوست دارم ، اما مثل یه راز نگه اش میدارم

Ill kill the ghost that is in your dreams
میکشم روحی رو که توی خواب های تو هسش

See your scars
جای زخمات رو دیدم

I know just how it feels
میدونم که چه حسی دارن

Left abandoned by what you thought was real
رها شده و تنها مونده توسط چیزی که فکر میکردی واقعیه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید