مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ If You Leave Me از Niall Horan با متن و ترجمه

بازدید 1391

(If you ever)

اگه ی روزی

(Yeah, yeah)

آره، آره

Met you in a dream

خوابتو دیدم

Chase you through the street

تا خیابون دنبالت دویدم

Turned around and you were gone

چرخیدم و دیدم تو نیستی

Woke up in a daze

منگ از خواب بیدار شدم

Moonlight on your face

نور مهتاب رو صورتت بود

My heart was racin’ at the thought

قلب من با این فکر ب تپش شدید افتاد

If you leave me

اگه ترکم کنی

Oh, I think that I just might lose it completely, yeah

اوه فکر کنم همه چیز رو از دست بدم، آره

If you leave me

اگه ترکم کنی

Hope you know that you’re sentencing me

امیدوارم  بدونی ک حکم من رو صادر میکنی

To a life on my knees

ب سمت یک زندگی طاقت فرسا

I don’t know who I would be

نمیدونم بدون تو چ کسی خواهم بود

If you ever leave

If you ever leave

اگه  ی روزی بری

I’m in too deep

من بشدت گرفتارم

Swimmin’ in your sea

در دریای تو شنا میکنم

Tell me where you want to go

بهم بگو کجا میخوای بری

I don’t wanna change

نمیخوام چیزی عوض بشه

Have it any other way

دلم نمیخواد اوضاع جور دیگه ای بشه

Promise that you’ll stay this close

بهم بگو ک همینقدر نزدیک کنارم میمونی

If you leave me

اگه ترکم کنی

Oh, I think that I just might lose it completely, yeah

اوه فکر کنم همه چیز رو از دست بدم، آره

If you leave me

اگه ترکم کنی

Hope you know that you’re sentencing me

امیدوارم  بدونی ک حکم من رو صادر میکنی

To a life on my knees

ب سمت یک زندگی طاقت فرسا

I don’t know who I would be

نمیدونم بدون تو چ کسی خواهم بود

If you ever leave

If you ever leave

اگه  ی روزی بری

Wakin’ up with you gone in the mornin’

صبح بیدار میشم میبینم رفتی

Goin’ to sleep with you not here at night

شب میخوابم با تویی ک در کنارم نیستی

Oh, these feelings, they would just be so foreign

اوه این احساسات قراه خیلی ناجور باشه

Cant you stay for the rest of my life?

نمیتونی برای مابقی عمرم کنارم بمونی؟

If you leave me

اگه ترکم کنی

Oh, I think that I just might lose it completely, yeah

اوه فکر کنم همه چیز رو از دست بدم، آره

And if you leave me (And if you leave me)

و اگه ترکم کنی

Hope you know that you’re sentencing me

امیدوارم  بدونی ک حکم من رو صادر میکنی

To a life on my knees

ب سمت یک زندگی طاقت فرسا

I dont know who I would be (Don’t know who I would be)

نمیدونم بدون تو چ کسی خواهم بود

And if you ever leave (If you ever)

Yeah, if you ever leave (If you ever)

Yeah, if you ever leave (If you ever)

آره، اگه ی روزی بری

If you ever, you ever, you ever

If you ever, you ever, you ever

اگه ی روزی، ی روزی، ی روزی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.