مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ No Face, No Name, No Number از Modern Talking با متن و ترجمه

Love is like the ocean, burning in devotion

عشق همانند اقیانوسیست مشتعل در اشتیاق محبت

When you go, go, go, oh no

هنگامی که می روی، می روی، می روی

Feel my heart is burning

 ببین قلبم را که چگونه در انتظارت می سوزد

when the night is turning

هنگامی که شب باز می گردد

I will go, go, go, oh no

می روم، می روم، می روم

Baby I will love you

عزیزم! دوستت خواهم داشت

Every night and day

هر روز و هر شب

Baby I will kiss you

عزیزم تو را خواهم بوسید

But I have to say

اما باید بگویم،

No face, no name, no number

بی هیچ نام و نشانی از تو

Your love is like a thunder

عشقت همانند صاعقه ایست

I’m dancing on a fire, burning in my heart

در آتش عشقت که درون قلبم شکل گرفته می رقصم،

No face, no name, no number

اما بی هیچ نام و نشانی

Oh girl I’m not a hunter

ای دختر! من شکارچی نیستم

Your love is like desire, burning in my soul

این عشقت است که مانند رؤیایی در جانم می سوزد

No face, no name, no number

اما بی هیچ نام و نشانی

Oh love is like a thunder

عشق مانند صاعقه است

Oh love is like the heaven, it’s so hard to find

و مانند بهشت، که رسیدن به آن دشوار است

No face, no name, no number

بی هیچ نام و نشانی

Girl I’m not a hunter

ای دختر! من شکارچی نیستم

Your love is like a river, flowing in my mind

این عشقت است که مانند رودی درون ذهنم جاریست

Feel your dreams are flying, dreams are never dying

رؤیاهایت را نظاره کن که چگونه پرواز می کنند، رؤیاهایی که هرگز نخواهند مرد

I don’t go, go, go, oh no

نه! نمی روم، نمی روم، نمی روم

You’re eyes tells a story, baby oh don’t worry

عزیزم! آسوده باش که چشمانت قصه می گویند

When you go, go, go, oh no

هنگامی که می روی، می روی، می روی

Baby cause I love you

چون دوستت دارم عزیزم

Forever and a day

برای همیشه و روزی

Baby I will kiss you but I have to say

تو را خواهم بوسید اما باید بگویم

No face, no name, no number

بی هیچ نام و نشانی از تو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید