مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Beggin از Madcon با متن و ترجمه

Ooh

اوووه

Put your loving hand out, baby

دستای عاشقانتو بیار بیرون عزیزم

I’m begging

التماس میکنم

Beggin’, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out baby

عشقت رو ابراز کن عزیزم

Beggin’, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out darling

عشقت رو ابراز کن عسلم

Ridin’ high, when I was king

بالاها میپریدم وقتی که شاه بودم

Played it hard and fast, ’cause I had everything

سخت و سریع انجامش دادم، چون همه چیزو داشتم

Walked away, wondering then

رفت و بعدش شگفت زده شد

But easy come and easy go

اما باد آورده رو باد میبره

And it would end

و تموم میشه

So why anytime I bleed, you let me go?

پس چرا هرسری که خونریزی میکنم منو رها میکنی؟

Anytime I reach you get me low

هرسری که بهت میرسم منو پس میزنی

Anytime I seek you let me know

هرسری که دنبالتم منو خبر میکنی

But I plan and see just let me go

اما من برنامه ریزی کردم و فقط دیدم ولم کردی

I’m on my knees when I’m (Begging)

من روی زانوهام هستم وقتی که دارم التماس میکنم

‘Cause I don’t wanna lose (You)

جون نمیخوام از دستت بدم

I got my arms on spread

من دستامو باز کردم

I hope that my heart gets fed

امیدوارم که قلبم اروم بشه

Matter of fact, girl, I’m beggin’

محض اطلاع، دختر، من دارم التماس میکنم

Beggin’, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out baby

عشقت رو ابراز کن عزیزم

Beggin’, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out darling

عشقت رو ابراز کن عسلم

I need you, (Yeah) to understand

من احتیاج دارم تا درکم کنی (اره)

Tried so hard to be your man

سخت تلاش کردم تا مرد تو باشم

The kind of man you want in the end

همون جور مردی که تو آخرش میخوای

Only then can I begin to live again

فقط اون موقع هست که میتونم دوباره زندگی کردنو شروع کنم

An empty shell I used to be

من یه جلد خالی بودم

Shadow of my life was hangin’ over me

سایه ی زندگیم داشت آویزون میشد از من

A broken man that I don’t know

یه مرد خسته که نمیشناسمش

Won’t even stand the devil’s chance to win my soul

شیطان حتی یرزه هم برای بردن روح من شانس نداره

Why we chewing, why we chasin’?

چرا داریم میجوییم، چرا داریم همو دنبال میکنیم؟

Why the bottom, why the basement?

چرا زیر، چرا انباری؟

Why we got good s–t don’t embrace it?

چرا خودمون رو ضایع نمیکنیم؟

Why the feel for the need to replace me?

چرا حس عوض کردن من رو داری؟

You’re the wrong way track from the good

تو راه اشتباه یه قطعه ای از خوبی

I want to paint in a picture tellin’ where we could be at

میخوام این که الان میتونستیم باشیمو تو یه عکسی که میکشم بگم

Like a heart in the best way should

مثل یک قلب تو بهترین راه که باید

You done give it the away, you had it and you took the pay

کارت تمومه برش گردون، یه مدت داشتیش و هزینشو پرداخت کردی

But I keep walkin’ on, keep open’ doors

ولی من راه رفتنو ادامه میدم ، باز کردن در هارو ادامه میدم

Keep hoping for that the call is yours

هنوز امیدوارم کسی که زنگ میزنه تویی

Keep calls on hold

تماس هارو قطع میکنم

‘Cause I don’t wanna live in a broken home

چون نمیخوام تویه ی خونه ی خراب زندگی کنم

Girl, I’m beggin’

دختر، من دارم التماس میکنم

Beggin’, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out baby

عشقت رو ابراز کن عزیزم

Beggin’, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out darling

عشقت رو ابراز کن عسلم

I’m fightin’ hard (Yeah)

من دارم سخت میجنگم (آره)

To hold my own (Hold my own)

که از پس خودم بر بیام (از پس خودم بر بیام)

Just can’t make it

فقط نمیتونم انجامش بدم

All alone (All alone)

تنهای تنها (تنهای تنها)

Im holdin’ on

من دارم تحمل میکنم

I can’t fall back (Now I’m fallin’)

نمیتونم سقوط کنم (الان دارم سقوط میکنم)

I’m just a calm ’bout to fade to black

من فقط آرومم (یه آدم آروم هستم)

And I can’t come home

و من نمیتونم بیام خونه

You call and I can’t come home

تو زنگ میزنیو من نمیتونم بیام خونه

You call you can’t come home

تو زنگ میزنی که نمیتونی بیای خونه

You call and I can’t come home

تو زنگ میزنیو من نمیتونم بیام خونه

You call

تو زنگ میزنی

Beggin’, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out baby

عشقت رو ابراز کن عزیزم

Beggin, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out darling

عشقت رو ابراز کن عسلم

Beggin’, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out baby

عشقت رو ابراز کن عزیزم

Beggin’, beggin’ you

التماست میکنم

Put your lovin’ hand out darling

عشقت رو ابراز کن عسلم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید