مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Here I Am از جنیفر هودسون با متن و ترجمه

[مقدمه آهنگ]

I-I-I trust [?] myself

من به خودم اعتماد دارم

You’re away-ay for too, too long

تو مدت زیادی دور بودی

It’s time for me to sing

الان نوبته منه تا بخونم

Sing my-y-y-y-y, my own Love

عشق خودمو بخونم

I’ve been, Ive been looked at [?] and have I [?]

من مدت ها نگاه کردم وآیا من میخوام

Oh, Lord

او خدایا

I’m gonna sing my, sing my, sing my way

من میخوام بخونم

Sing my, sing my way, sing my way home

من میخوام در مسیر خونم بخونم

Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, yeah

اوووو، اووو-اووو، اوووو-اوووو، آره

Hoo-hoo, hoo

هوووو-هووو، هووووووو

Hoo-hoo, hoo

هوووو-هووو، هووووووو

Well, you’re a girl

خب تو یه دختری

Born with a voice, but unheard (What now?)

با یک صدا به دنیا اومدی اما نشنیده موند (حالا چی؟)

And you’re denied, girl

و تو نادیده گرفته شدی دختر

You sing ’cause they won’t let you fly (What now?)

تو میخونی چون اونا نمیذارن پرواز کنی؟ (حالا چی؟)

I step down on the road, keep being on my way

من در مسیر پا گذاشتم، و ثابت قدم موندم

Stared the whole world down

به کل دنیا خیره شدم

‘Till you’re holding my hands, say

تا وقتی ک تو دستمو بگیری و بگی

Here I am (Here I am)

من اینجام (من اینجام)

Here I am (Here I am)

من اینجام (من اینجام)

You’re stronger

تو قوی تری

You won’t be left behind anymore (No morе)

تو دیگه پشت سر نمیمونی

Head up high

سرتو بلند کن

Spread your wings and own the sky (Just fly)

بال هاتو باز کن و آسمونو مال خودت کن

I stеp down on the road, keep being on my way

من در مسیر پا گذاشتم، و ثابت قدم موندم

Stared the whole world down

به کل دنیا خیره شدم

‘Till you’re holding my hands, say

تا وقتی ک تو دستمو بگیری و بگی

Here I am (Here I am)

من اینجام (من اینجام)

Here I am, here I am, well (Here I am)

من اینجام، من اینجام، خب (من اینجام)

Here I am, here I am (Here I am)

من اینجام، من اینجام (من اینجام)

Still no justice, still no peace (Here I am)

هنوز هیچ عدالت و آرامشی نیست

Here I am, you will respect me

من اینجام، تو بهم احترام خواهی گذاشت

I step down on the road, keep being on my way

من در مسیر پا گذاشتم، و ثابت قدم موندم

Never feel [?] to sing

هرگز حس خوندنم از بین نمیره

Bu-u-u-ut, here I am, ooh-ooh-ooh, yeah-ah

اما من اینجام، اوووو-اوووو-اوووو، آره

 
 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید