مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I See Red از گروه همه یک یاغی را دوست دارند با متن و ترجمه

Did you really think, I’d just forgive and forget, no

واقعاً فکر کردی، من فقط می بخشم و فراموش می کنم، نه

After catching you with her

بعد از اینکه مچت رو با اون دختره گرفتم

Your blood should run cold, so cold

باید خونت سرد بشه (بمیری)، خیلی سرد

You, you two-timing, cheap-lying, wannabe

تو، تو و فریبکاری هات، دروغ گفتن هات، تو یه آدم تقلیدکاری

You’re a fool, if you thought that I’d just let this go

تو یه احمقی، اگه فکر کردی بیخیال این قضیه میشم

I see red, red, oh red

من قرمز، قرمز، آه قرمز می بینم (خون جلو چشممو گرفته)

A gun to your head, head, to your head

یه اسحله به سمت سرت نشونه گرفته، سرت، به سمت سرت

Now all I see is red, red, red

حالا همه چیزی که من میبینم قرمزه، قرمز، قرمز

Did you really just say, she didnt mean anything, oh

واقعا گفتی که اون (دختره) برات هیچ ارزشی نداشت؟! (یعنی گفته یه چیز گذرا بوده)

I’ll remember those words, when I come for your soul, your soul

من یادم میمونه این حرف هات رو، وقتی که میام سراغ روحت، روح تو

Know that you, you dug your own grave, now lie in it

میدونی که گور خودت رو کندی،حالا توش دراز بکش

You’re so cruel, but revenge is a dish best served cold

تو خیلی نامردی، ولی انتقام وقتی انتظارش رو نداری بیشتر درد داره

I see red, red, oh red

من قرمز، قرمز، آه قرمز می بینم (خون جلو چشممو گرفته)

A gun to your head, head, to your head, oh

یه اسحله به سمت سرت نشونه گرفته، سرت، به سمت سرت

Executioner style

به سبک یک جلاد (درحقیقت منظور خواننده یک نوع روش کشتن هستش که هیچ فرصت فراری به قربانی نمیده و سریع کار رو تموم میکنه

and there won’t be no trial

و هیچ محاکمه ای هم درکار نخواهد بود

Don’t you know that you’re better off dead

تو مگه نمیدونی بمیری بهتره؟

All I see is red, red, oh red

تنها چیزی که می بینم قرمز، قرمز، آه قرمزه (خیلی عصبیم)

Now all I see is

حالا تمام چیزی که میبینم اینه (و الان خیلی عصبیم)

Run, hide

فرار کن، قایم شو

Oh, you’re so done

اوه، کارتون تمومه

Oh, better sleep with one eye open tonight

اوه امشب بهتره با چشم باز بخابی

I see red, red, oh red, oh

من قرمز میبینم ، قرمز ، آه قرمز ، اوه

A gun to your head, head, to your head, oh

یه اسحله به سمت سرت نشونه گرفته،سرت،به سمت سرت

Executioner style, and there won’t be no trial

به سبک یک جلاد، و هیچ محاکمه ای هم درکار نخواهد بود

Don’t you know that you’re better off dead

تو مگه نمیدونی بمیری بهتره؟

All I see is red, red, oh red

تنها چیزی که می بینم قرمز، قرمز، آه قرمزه (خیلی عصبیم)

Now all I see is red, red

حالا تمام چیزی که میبینم اینه (و الان خیلی عصبیم)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید