مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ hotel_california از گروه عقاب‌ها با متن و ترجمه

On a dark desert highway

در یک بزرگراه بیابانی تاریک

Cool wind in my hair

باد خنکی در میان موهام

Warm smell of colitas

بوی تند گیاه کولیتو

Rising up through the air

توی هوا می پیچید

Up ahead in the distance

بالا و در فاصله ای دور

I saw a shimmering light

نوری دیدم که سو سو می زد

My head grew heavy and my sight grew dim

سرم سنگین شد و چشمانم سیاهی رفت

I had to stop for the night

ناگریز بودم که شب را متوقف کنم

There she stood in the doorway

آنجا دختری در میانهٔ در ایستاده بود

I heard the mission bell

صدای زنگ ورود به هتل را شنیدم

And I was thinking to myself

و با خودم در این فکر بودم که…

“This could be Heaven or this could be Hell”

این میتونه بهشت یا جهنم باشه

Then she lit up a candle

سپس شمعی را روشن کرد

And she showed me the way

و راه را نشانم داد

There were voices down the corridor

پایین راهرو صداهایی بود

I thought I heard them say

من فکر کردم یه چیزی شنیدم

Welcome to the Hotel California

به هتل کالیفرنیا خوش آمدی

Such a lovely place (Such a lovely place)

چه جای دل انگیزی

Such a lovely face

چه چهرهٔ دوست داشتنی ای

Plenty of room at the Hotel California

اتاق های زیادی در هتل کالیفرنیا وجود داره

Any time of year (Any time of year)

هروقتی از سال (هروقت که به هتل کالیفرنیا بیایید)

You can find it here

اتاق خالی براتون وجود داره

Her mind is Tiffany-twisted

اسمش تیفانی تویستد است

She got the Mercedes Benz

مرسدس بنز داره

She got a lot of pretty, pretty boys

کلی پسر خوشگل و زیبا اطرافش دارد

She calls friends

که دوست صداشون می کنه

How they dance in the courtyard

چجوری در حیاط رقص و پایکوبی میکنن

Sweet summer sweat

تابستان گرم و دلچسب

Some dance to remember

بعضی از آنها می رقصن تا به یاد بیارن

Some dance to forget

بعضی می رقصند تا فراموش کنن

So I called up the Captain

بنابراین من ناخدا را صدا زدم

“Please bring me my w–e”

لطفا نوشیدنی منو بیارید

He said, “We havent had that spirit here since nineteen sixty nine”

او گفت که,”ما از سال ۱۹۶۹ آن نوشیدنی الکی (روح) را اینجا نداشته ایم (در ۱۹۶۹ دادن نوشیدنی الکی به بیماران روانی تیمارستان ممنوع شد)

And still those voices are calling from far away

و همچنان آن صداها از دوردست فریاد میزنند

Wake you up in the middle of the night

در نیمه های شب بیدارت میکنند

Just to hear them say

تا فقط بشنوی که میگن

Welcome to the Hotel California

به هتل کالیفرنیا خوش آمدی

Such a lovely place (Such a lovely place)

چه جای دل انگیزی

Such a lovely face

چه چهرهٔ دوست داشتنی ای

They livin’ it up at the Hotel California

آنها اینگونه در هتل کالیفرنیا زندگیشان را میگذرانند

What a nice surprise (What a nice surprise)

چه تصادف جالبی

Bring your alibis

عذرها و بهانه هایت را با خودت بیاور

Mirrors on the ceiling

آیینه های روی سقف

The pink champagne on ice

شامپاین های عالی در (ظرف) یخ

And she said

و او گفت

“We are all just prisoners here, of our own device”

“ما همه اینجا به انتخاب خود زندانی شده ایم”

And in the master’s chambers

و در اتاق رئیس هتل

They gathered for the feast

آنها برای یک مهمانی جمع شدن

They stab it with their steely knives

با چاقو های فلزی خود ضربه میزدنن

But they just can’t kill the beast

اما قادر به کشتن شیطان نبودن

Last thing I remember

آخرین چیزی که به خاطر دارم

I was running for the door

داشتم به طرف در (خروجی) می دویدم

I had to find the passage back

میبایست راه برگشت را

To the place I was before

به جایی که قبلا بودم پیدا میکردم

“Relax “, said the night man

مسئول شب گفت : آرام باش

“We are programmed to receive

اینجا فقط میشود وارد شوی

You can check-out any time you like

تو میتوانی هر زمان که خواستی حسابت را بپردازی

But you can never leave”

اما هرگز نمیتوانی اینجا را ترک کنی

بیبیس برچسب‌ها:

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید