مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلودآهنگ Tomboy از دستینی راجرز با متن و ترجمه

I’m a girl’s girl, I’m a boss in a man’s world

من دختر یک دختر هستم، من یک رییس هستم در دنیای مردها

Yeah, I can pick and roll, pass, ballerina twirl

آره من میتونم بالن رو انتخاب کنم و به چرخش در بیارم

Skating through the city with my snapback on

اسکیت بازی کنم در سرتاسر شهر با کلاه اسنپ بکم (مارک یک کلاه کپ)

Still be looking pretty with no makeup on

همچنان زیبا بنظر بیام بدون هیچ آرایشی روی صورتم

Hit Sephora quick, get a red lip

سریع سفورا رو بیار (یک سایت لوازم آرایشی)، یه رژ قرمز بگیر

But meet me on the court

منو توی دادگاه ملاقات کن

I’ll ball you up right quick

من تورو سریع درست میکنم

They be like baby, baby, how you get so fine?

اونا مثل نوزاد به نظر میان، تو چطور انقد خوب شدی عزیزم

But I don’t do no favours for the studio time

اما من نمیدونم که زمان استودیو راضی هستم

My mama said marry a rich man

مادرم بهم گفت با یک مرد ثروتمند ازدواج کن

And I was like, mama

ولی من شبیهش هستم، مامان

I am that rich man

من همون مرد ثروتمندم

Oh my me, oh my God

آه خود من، آه خدای من

How’d this girl get so fly?

این دختر چطور پرواز کرد؟

I do what you doing, boy

من همون کاری رو که تو انجام میدی انجام میدم پسر

Doing it like a tomboy

مثل یک تامبوی(دختر پسروار) انجامش میدم

Oh my me, oh my God

آه خود من، آه خدای من

How’d this girl get so fly?

این دختر چطور پرواز کرد؟

I do what you doing, boy

من همون کاری رو که تو انجام میدی انجام میدم پسر

Doing it like a tomboy

مثل یک تامبوی(دختر پسروار) انجامش میدم

Solo riding, barely trying

تنهایی رانندگی کردن، به سختی تلاش کردن

They know to call me when they wanna get it popping

اونا میدونن که وقتی میخوان خارج بشن باید به من تلفن بزنن

Sweet like some honey but I always go hard

شیرین مثل عسل اما همیشه سفت و سختم

I don’t like the drama but I’ll finish what you start

درام دوست ندارم اما کاری که تو شروع کردی رو به پایان میرسونم

I’m making sure you get the memo, yeah

من اطمینان دارم که این یادداشت رو دریافت میکنی، آره

I’ll meet you up on any level, yeah

من شمارو توی هر سطحی خواهم دید

Independent dont need help

مستقل نیازی به کمک نداره

Underestimate me, you’ll be playing yourself

منو دست کم بگیرید، یعنی خودتونو به بازی میگیرید

My mama said marry a rich man

مادرم بهم گفت با یک مرد ثروتمند ازدواج کن

And I was like, mama

ولی من شبیهش هستم، مامان

I am that rich man

من همون مرد ثروتمندم

Oh my me, oh my God

آه خود من، آه خدای من

How’d this girl get so fly?

این دختر چطور پرواز کرد؟

I do what you doing, boy

من همون کاری رو که تو انجام میدی انجام میدم پسر

Doing it like a tomboy

مثل یک تامبوی انجامش میدم

Oh my me, oh my God

آه خود من، آه خدای من

How’d this girl get so fly?

این دختر چطور پرواز کرد؟

I do what you doing, boy

من همون کاری رو که تو انجام میدی انجام میدم پسر

Doing it like a tomboy

مثل یک تامبوی انجامش میدم

I’ll make a jealous girl my friend

من یک دختر حسود رو رفیق خودم میکنم

I’ll make an ex want me again

کاری میکنم که رفیق سابقم بازم منو بخواد

I got the best of both worlds

من بهترین (چیز) از هر دو جهان رو بدست آوردم

I can hang with the dudes

من میتونم با پسرا وقت بگذرونم

Get pretty with the girls

و با دخترا زیبا به نظر بیام (زیبا بشم، از نظر ظاهر)

Oh my me, oh my God

آه خود من، آه خدای من

How’d this girl get so fly?

این دختر چطور پرواز کرد؟

I do what you doing, boy

من همون کاری رو که تو انجام میدی انجام میدم پسر

Doing it like a tomboy

مثل یک تامبوی انجامش میدم

Oh my me, oh my God

آه خود من، آه خدای من

How’d this girl get so fly?

این دختر چطور پرواز کرد؟

I do what you doing, boy

من همون کاری رو که تو انجام میدی انجام میدم پسر

Doing it like a tomboy

مثل یک تامبوی انجامش میدم

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(آره، آره، آره، آره)

Oh-oh, oh-oh

اوه-اوه، اوه-اوه

Ooh, ooh, ooh, ooh

اووه، اووه، اووه، اووه

Do it, do it

انجامش بده، انجامش بده

Like a tomboy

مثل یک تامبوی

بیبیس برچسب‌ها:

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید