مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب تصفیه بیولوژیکی پساب های صنعتی

افزایش جمعیت باعث گسترش سریع بخش‌های کشاورزی و صنعتی می‌شود و این منجر به تقاضای بیشتر برای آب می‌شود که برای حفظ هر گونه حیات در این سیاره آبی ضروری است. منابع عمده آب برای آبیاری مزارع کشاورزی، صنعت و مصرف انسان و دام، رودخانه ها، آب های زیرزمینی و دریاچه ها هستند. با توجه به تغییرات اقلیمی، وقوع سیل و خشکسالی در بسیاری از نقاط جهان مکرر شده است. علاوه بر این، افزایش آلودگی آب ناشی از پسماندهای رها شده از بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خانوارها، شهرداری‌ها و غیره، به کاهش کیفیت و کمیت آب آشامیدنی کمک زیادی کرده است…

The escalating population is causing rapid expansion in agricultural and industrial sectors, and this results in a higher demand for water, which is essential for sustaining every life-form on this blue planet. The major sources of water for irrigation of agricultural fields, industry and human and animal consumption are rivers, groundwater and lakes. Due to climatic changes, the occurrence of floods and droughts has become frequent in many parts of the world. On top of that, increasing water pollution from the waste released from various sectors like industry, agriculture, households, municipalities, etc., has greatly contributed to the decline of the quality and quantity of potable water.

این کتاب را میتوانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید:

Download: Biological Treatment of Industrial Wastewater

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید