مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ “راز دل” از علیرضا قربانی با ترجمه انگلیسی

بازدید 949

راز دل

The secret of the heart


ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر

Oh my unfaithful dear, listen to my silence and don’t ignore it

ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

My intimate dear, open the eyes of your heart, look at me and don’t ignore my sorrows

امشب که تو در کنار منی غمگسار منی سایه از سر من تا سپیده مگیر

Tonight that I have you beside me and my companion, please don’t take your shadow from me until dawn

ای اشک من خیز و پرده مشو پیش چشم ترم وقت دیدن او راه دیده مگیر

Oh my tear, rise and dont be a curtain, don’t block my eyesight when I am looking at her

دل دیوانه من به غیر از محبت گناهی ندارد خدا داند

My heart’s only fault is showing the love

شده جون مرغ طوفان که جز بی پناهی پناهی ندارد خدا داند

It’s become like a bird in a storm that does not have any shelter at all

منم آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشانم

I am that wild cloud who cries on every desert

به جز این اشک سوزان دل نا امیدم گواهی ندارد خدا داند

My hopeless heart has nothing but this burning tear as a proof of its pain

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر

Oh my unfaithful dear, listen to my silence and don’t ignore it

ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

My intimate dear, open the eyes of your heart, look at me and don’t ignore my sorrows

دلم گیرد هر زمان بهانه تو

My heart calls for you all the time

سرم دارد شور جاودانه تو

My mind will think of you til eternity

روی دل بود به سوی آستانه تو، چو آید شب در میان تیرگی ها

When the dark night arrives, in the middle of darkness

گشاید پر روح من به شور و غوغا

My soul will enthusiastically opens its wings

رو کند چو مرغ وحشی سوی خانه تو

 and fly to your home like a bird

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر

Oh my unfaithful dear, listen to my silence and dont ignore it

ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر

My intimate dear, open the eyes of your heart, look at me and don’t ignore my sorrows

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.